A rose to say – you mean a lot to me.

 
 

This should probably be taped to your bathroom mirror where one could read it every day.
You may not realize it, but it’s 100% true.

1. There are at least two people in this world that you would die for.

2. At least 15 people in this world love you in some way.

3. The only reason anyone would ever hate you is because they want to be just like you.

4. A smile from you can bring happiness to anyone, even if they don’t like you.

5. Every night, SOMEONE thinks about you before they go to sleep.

6. You mean the world to someone.

7. You are special and unique.

8. Someone that you don’t even know exists loves you.

9. When you make the biggest mistake ever, something good comes from it.

10. When you think the world has turned its back on you take another look.

11. Always remember the compliments you received. Forget about the rude remarks.

And always remember….when life hands you Lemons, ask for tequila and salt and call me over!

Good friends are like stars you don’t always see them, But you know they are always there.

"I would rather have one rose and a kind word from a friend while I’m here than a whole truck load when I’m gone!

Hjælp din travle hjerne med en lur

 
 
 


 
Hvis du har brug for at lære noget nyt i et hurtigt tempo eller din dag er særligt krævende, kan det være meget klogt at tage en lur midt på dagen.
 
Endelig et godt argument for at give efter for fristelsen, lukke øjnene og bruge tastaturet eller et par mapper som hovedpude efter frokosten. En israelsk og amerikansk forskergruppe har undersøgt, hvordan en 90 minutters middagslur påvirker hjernens evne til at lære. Og resultatet er opløftende. Det skriver forskning.no
 
Forskerne ved godt nok ikke helt hvilke mekanismer, der er på spil, men en middagslur får tilsyneladende såkaldt langvarige ’minder’ til at lagre sig hurtigere end normalt.
 
Tommelfingertestede forsøgspersoner
For at undersøge effekten af 90 minutter på langs med lukkede øjne, satte forskerne to forskellige grupper af forsøgspersoner til at lære en motorisk øvelse, hvor de skulle lægge tommelfingeren mod en af de andre fingre i en bestemt rækkefølge.
 
Gruppe et, der fik lov til at tage en middagslur efter at have lært øvelsen, klarede sig langt bedre end gruppe to, da begge hold senere samme dag blev bedt om at gentage den.
 
Nemmere at huske to ting
Tidligere forskning har vist, at de første seks til otte timer efter du har øvet dig på noget, er de mest kritiske. Og hjernen bliver særligt udfordret, hvis du øver sig på to ting lige efter hinanden. Det gør det nemlig svært for den at lagre det første du øvede.
 
Derfor fik forskerne en tredje gruppe forsøgspersoner til at øve sig på en ny motorisk krævende fingerøvelse to timer efter, at de havde øvet sig på ovennævnte tommelfingertrick.
 
En fjerde gruppe fik lov til at sove i halvanden time mellem indlæringen af de to øvelser. Da tredje og fjerde gruppe samme aften skulle fremvise de to øvelser, var der ikke den stor forskel på, hvor meget de kunne huske. Men næste dag viste den fjerde gruppe, der havde fået lov til at sove middagslur, sig til gengæld at have meget bedre styr på de to øvelser.
 
Derfor er de israelske og amerikanske forskere ikke længere i tvivl om, at en middagslur gør underværker, hvis hjernen skal stopfodres med informationer.

 
 
Hvad er langvarige minder?


Forskere deler de såkaldt langvarige minder op i to typer:
 
• Den første type er minder om, hvad du lavede eller, hvad du læste i en artikel i går.
 
• Den anden type minder handler om, hvordan man for eksempel spiller håndbold, kører bil eller snakker engelsk.

Fire enkle leveregler = 14 ekstra leveår

 
 

 

En stor britisk undersøgelse har studeret fire velkendte levereglers samlede indflydelse på 20.000 menneskers helbred. Der er mange ekstra leveår i at følge dem alle.
Undersøgelsen, hvis resultat omtales i Guardian Unlimited i dag, viser, at det typisk er muligt at lægge en del ekstra år til livet ved at følge fire regler for en sund livsstil:
 
  1. Lev uden tobaksrøg,
  2. Drik moderate mængder spiritus,
  3. Motioner
  4. Spis dagligt fem portioner frugt og grønsager.
 
Forskere på Cambridge Universitet har – mellen 1993 og 2006 – fulgt 20.000 menneskers helbred. Deltagerne var mellem 45 og 79 år.
Undersøgelsen konkluderer, at der er meget stærke tegn på, at de fire nævnte leveregler vil have en markant og positiv indflydelse på midaldrende og ældre menneskers helbred. Undersøgelsen viste også, at social status og BMI har langt mindre betydning for livslængden.

Raske forsøgspersoner

Undersøgelse, der oprindelig er offentliggjort i "The Public Library of Science Medicine", er en af de første, der retter sig mod den samlede effekt af de fire nævnte faktorers indflydelse.
For samtlige deltagere i undersøgelsen gælder, at ingen af dem have en konstateret kræft- eller hjertesygdom ved undersøgelsens begyndelse. Deres livsstil blev registreret – herunder i hvilket omfang de røg, drak spiritus, var fysisk aktive og spiste frugt/grønsager.
Over en 11 årig periode viste det sig, at de deltagere, der ikke fulgte nogen af de fire formodede sunde leveregler, havde en fire gange så stor risiko for at dø undervejs i forløbet end de, der efterlevede principperne.

14 års forskel i livslængde

Forskerne har beregnet, at en person, der ikke lever efter de fire regler, har samme risiko for at dø som en person, der er 14 år ældre.
 
1) Rygning viser sig at være den faktor, der har størst og mest negativ indflydelse. Rygernes risiko for at dø undervejs i forløbet var 77 pct. større end ikke-rygernes.
2) Dernæst fulgte sunde spisevaner – frugt og grønt med højt indhold af C-vitamin. Det øgede muligheden for at holde sig i live med 44 pct.
3) Et lavt forbrug af alkohol – det vil sige under 14 genstande om ugen – betød 26 pct. større chance for at overleve.
4) At være fysisk aktiv øger chancen med 24 pct.

Kilde: The Guardian

Husk, at bunkere gør livet værd at leve.

 

 

Golf without bunkers and hazards is not worth playing. Life too.

Passioneret golfspiller og levemand.

 

Livet er en sjov størrelse. Vi elsker, når det går godt, men sørger hurtigt for, at der bliver ravage i livet på en eller andet vis. Det er som om, at livet skal indeholde både det gode og det dårlige for, at vi trives i det lange løb. Tænk dig et liv, hvor alt lykkes, hvor alle elsker dig og ingen skændes. Hvor børnene gjorde, som der blev sagt og blev til helt præcist det, du forventede. Hvor de ansatte og dine kolleger altid gjorde deres bedste og aldrig var uenige. Det kunne lyde godt, men er for de allerfleste skræmmende og dødkedeligt.

 

Jeg oplever ofte, at dem, der virkelig bider livet i låret ligeledes accepterer, at det også går skævt engang imellem.

 

Hvordan reagerer du, når du ryger i en af livets bunkere?

Hvordan håndterer du uenighed hjemme og på job?

 

Livet er en leg, og hvor er det sjovt, når det ikke går som planlagt.

 

 

 

 
Kilde :

keys2passion

 

På planeten Pessimismus

 

5 tips til at få dine nytårsforsætter til at mislykkes.

 
På planeten Pessimismus har de altid været gode til at mislykkes med alting. Men de har i mange år haft svært ved at mislykkes med deres nytårsforsæt. For at blive bedre til at mislykkes med disse har de fundet frem til planeten Jorden, hvor der findes et lille land, som hedder Danmark. Netop her skulle indbyggerne være særlig gode til at mislykkes med deres nytårsforsæt. Beboerne på Pessimismus håber, at de ved at sende en pessimist af sted, vil kunne lære, hvad de skal gøre for blive lige så gode som danskerne til at mislykkes med deres nytårsforsæt.

Pessimisten lander på Jorden og møder med det samme en mand, som kommer gående. Pessimisten siger til manden. ” I mennesker her i Danmark er kendt, ude i rummet, for at mislykkes med jeres nytårsforsæt.. Jeg leder efter en, der ser sig selv, som ekspert i at mislykkes med sine nytårsforsætter. Kan du hjælpe mig med det?”. Langsomt breder der sig et smil hos manden. Smilet går fra det ene øre til det andet og han retter sig op med rank ryg og siger stolt: ”Så er du kommet til den rette person. Jeg ved alt om at mislykkes med nytårsforsætter.

Manden siger: ”Ja hvis du virkelig vil mislykkes med dine nytårsforsætter, så er der nogle ting, du kan gøre, hvis du vil starte helt fra bunden”. Pessimisten lytter opmærksomt til det manden fortæller:

1.       Sæt ikke mål
Du skal ikke sætte mål, som er specifikke og som betyder noget for dig. På den måde slipper du for at få klarhed over, hvor du skal hen, og samtidig slipper du for den motivation og forpligtelse, der ligger i at have sat et klart mål, som virkelig betyder noget for dig.

2.       Glem konsekvenserne.
Hvis du vil mislykkes, skal du ikke tænke på de konsekvenser, det vil have for dig, hvis du ikke når dine nytårsforsætter. Jeg er for eksempel overvægtig og har lavet et nytårsforsæt mange gange om, at jeg vil tabe mig. Men jeg lader bare være med at tænke på, at hvis jeg ikke taber mig så vil jeg måske tage 20 –
30 kg mere på og udvikle sygdomme, som kan ødelægge mit helbred. I stedet tænker jeg på, hvor dejligt det er ikke at skulle yde en indsats og spiser noget dejlig usundt mad.

3.       Giv op hurtigt
Det er vigtigt, at du giver op rigtig hurtigt. Når de første tegn på, at det er svært at nå dit nytårsforsæt viser sig, så bare giv op.

4.       Tro ikke på det.
Det vigtigste er nok, at du bliver ved med at fortælle dig selv, at det nok ikke lykkes. Til sidst vil du være i stand til at overbevise dig selv om, at det er sandt og så vil du give op.

5.       Undgå støtte
Undgå at finde mennesker, som allerede har gjort det, du gerne vil gøre. Så kan de bare ende med at hjælpe dig godt på vej. De kan tilmed lære dig, hvordan du undgår de fejl, som de lavede, så du kan spare en masse tid og frustrationer. Det må du endelig ikke gøre, hvis du vil mislykkes med dine nytårsforsætter.

”Jamen, tak for det”, siger Pessimisten, mens han ser skeptisk ud og tænker. ”Jeg må da godt nok sige, at danskerne her på planeten Jorden har masser af udholdenhed. Det lyder, som hårdt arbejde at mislykkes med sine nytårsforsætter

 
Kilde :  Anders Søndergaard

Strandløven og løvinden

 

 

Kig på fyren til venstre  

 Og mænd siger at kvinder er forfængelige!

20 Tips for a Positive New Year

 
 

 

 

1. Take a 10-30 minute "Thank you" walk every day. While you walk practice gratitude. It is the ultimate anti-depressant.

2. Sit in silence for at least 10 minutes each day. Buy a lock if you have to.

3. Buy a TIVO, tape your late night shows and get more sleep – it’s the ultimate energizer.

4. When you wake up in the morning complete the following statement: My purpose is to___________ today.

5. Live with the 3 E’s. Energy, Enthusiasm, Empathy.

6. Read more books than you did in 2007.

7. Make time to practice meditation, yoga, tai chi, qigong and prayer. They provide us with daily fuel for our busy lives.

8. Do the "one thing" you have always wanted to do.

9. Dream more while you are awake.

10. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less foods that are manufactured in plants.

11. Mentor someone and be mentored by someone.

12. Engage in daily random acts of kindness.

13. Clear your clutter from your house, your car, your desk and let new and flowing positive energy into your life.

14. Don’t waste your precious energy on gossip, energy vampires, issues of the past, negative thoughts or things you cannot control. Instead invest your energy in the positive present moment.

15. Realize that life is a school and you are here to learn. Problems are simply part of the curriculum that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime.

16. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a college kid with a maxed out charge card.

17. Smile and laugh more. It will keep the energy vampires away.

18. Each night before you go to bed complete the following statements:

I am thankful for __________.

Today I accomplished____________.

19. Remember that you are too blessed to be stressed.

20. Enjoy the ride. You only have one ride through life so make the most of it and enjoy it.

 
Kilde : © The Jon Gordon Companies, Inc – http://www.JonGordon.com