27 gode råd og billige tricks

 
Fra bogen   http://www.overlev.dk/kursus.htm   af Uffe Stenstrop
 
 
SÅDAN BUKKER DU UNDER – om at spænde ben for sig selv

1. Sæt altid et surt fjæs op
2. Brok dig hver gang du har mulighed for det
3. Ærgr dig over fortiden og bekymr dig om fremtiden
4. Lev op til andres forventninger
5. Lad være med at gøre noget du ikke har prøvet før
6. Stol aldrig på nogen
7. Skyd altid skylden på andre
8. Sæt dig ingen mål
9. Læg aldrig planer
10. Giv op med det samme når noget ikke lykkes for dig

 
 
 
DAGENS MENU – om planlægning

1. Lav en huskeliste hver morgen inden du gør noget andet
2. Prioritér dagens opgaver
3. Del hver opgave op i så mange underpunkter som muligt
4. Vurdér hvor lang tid hver opgave tager
5. Giv dig selv en deadline for hver opgave

Billige tricks

 • Sæt 50 procent mere tid af til hver opgave end du regner med at den tager
 • Koncentrer dig 100 procent om det du gør
 • Indlæg masser af åndehuller i dagsplanen
   
   
   
   
  LIVMÅL OG LIVSMÅL – om at sætte mål

  1. Gør dig klart præcis hvad du vil – ikke hvad andre synes du skal
  2. Find ud af hvor du befinder dig i forhold til dine mål
  3. Tænk som et barn – brug din fantasi
  4. Dine mål skal være målelige, vigtige og stemme overens med dine værdier
  5. Revidér dine mål en gang om ugen

  Billige tricks

 • Skriv hver morgen én god idé ned til hvad du kan gøre for at ændre din     tilværelse i en positiv retning
 • Skriv dit vigtigste mål på et stykke papir og anbring det et sted hvor du ser     det hver dag
 • Fortæl din kone/mand/kæreste om dine mål
   
   
   
   
  DRYP, DELMÅL OG DEADLINES – om at nå sine mål

  1. Vigtige mål tager tid
  2. Selv vanskelige mål kan nås drypvis
  3. Gør langtidsmål mere overkommelige ved hjælp af delmål (mellemmål og     korttidsmål)
  4. Fastsæt altid en nøjagtig deadline
  5. Gå i gang i dag

  Billige tricks

 • Lav en liste over hvad du kan gøre for at nå dit mål
 • Sørg for at listen omfatter noget du kan gøre i dag
 • Gør noget hver dag for at nå dit mål
   
   
   
   
  ORDET FANGER – om sprogets betydning

  1. Det er lettere at trække nogen ned end det er at hive dem op – fysisk såvel     som mentalt og verbalt
  2. Sladder er kun for mennesker der har brug for at stive deres selvfølelse af
  3. Hold dig til positive mennesker
  4. Dit ordvalg afgør hvad du oplever – der er ord du ikke har brug for
  5. Du tiltrækker det din opmærksomhed er rettet imod

  Billige tricks

 • Tænk før du taler – brug 5 sekunder på at tænke over dine ord inden du     svarer på noget
 • Ret dig selv højlydt når du griber dig selv i at sladre
 • Før statistik over dine negative bemærkninger indtil du har udryddet dem
   

   
   
  DU HAR IKKE BRUG FOR EN FANKLUB – om uafhængighed

  1. Uanset hvad du gør, vil der være nogen der er synes du er galt på den
  2. De største oplevelser får du som regel når du gør noget andet end det der     forventes af dig
  3. Du behøver ikke nogens accept
  4. Lad være med at retfærdiggøre det du foretager dig
  5. Kritik handler som regel om kritikeren selv

  Billige tricks

 • Lad være med at forsøge at overbevise nogen
 • Øv dig i at tage ordet i en forsamling
 • Skær ned på dine undskyldninger
   
   
   
   
  ROD ER RODEN TIL ALT ONDT – om at holde orden

  1. Bunker er kun en avanceret form for rod
  2. Du sparer tid når du ikke skal lede efter dine papirer
  3. Jo mere dine bunker vokser, jo vanskeligere bliver det at prioritere
  4. Sæt tid af i din kalender til at rydde op
  5. Lav én foreløbig bunke med det der ikke umiddelbart kan skrottes og     arbejd dig systematisk igennem den

  Billige tricks

 • Krads aldrig noget ned på en lap papir der ender i en bunke – brug din     kalender hver gang
 • Sæt alle løse papirer i ringbind
 • Sæt ti minutter af til at rydde dit skrivebord hver dag
   
   
   
   
  SOV PÅ DET – om at løse problemer

  1. Gør dig klart hvad problemet er – krydsforhør dig selv
  2. Tag en lur eller foretag dig noget der ikke kræver at du bruger hovedet –     lad underbevidstheden arbejde for dig
  3. Skriv alle de løsningsmuligheder ned der melder sig og vælg den bedste
  4. Supplér med en times brainstorming med dig selv
  5. Vælg den bedste løsning og gå i gang med at løse problemet nu

  Billige tricks

 • Spørg dig selv hvad den enkleste løsning på problemet er
 • Spørg dig selv hvordan andre ville løse problemet (sæt navn på)
 • Gå ind i et andet rum når du løber tør for ideer
   
   
   
   
  FRA MINUS TIL PLUS – om at vælge fokus

  1. Det du fokuserer på, vokser i din bevidsthed
  2. Du er opdraget til at fokusere på det negative
  3. Dine tanker skaber din virkelighed – ikke omvendt
  4. Du kan ændre din virkelighed ved at skifte fokus
  5. Pessimister fokuserer på problemer – optimister fokuserer på løsninger

  Billige tricks

 • Hold enhver snak om sygdom, penge og andre personlige forhold for dig     selv og din nærmeste familie
 • Lad være med at se voldsfilm og læse om andres ulykke
 • Giv en kompliment hver dag
   
   
   
   
  SKAL DET VÆRE LIGE NU? – om at udskyde tingene

  1. Hvis du ikke tager en hurtig beslutning, lader du omstændighederne     overtage styringen
  2. Bekymring er den største hindring for at tage en beslutning
  3. Lad være med at overanalysere før du tager en beslutning
  4. Stol på dine instinkter
  5. En beslutning om at vente med at tage en beslutning er også en beslutning

  Billige tricks

 • Lav en liste over hvad du har udskudt – nu!
 • Koncentrér dig om én ting ad gangen
 • Giv dig selv en belønning hver gang du kan strege et punkt ud på listen
   
   
   
   
   
  SLÅ ØRERNE UD – om at lytte

  1. Vis at du lytter ved at holde øjenkontakt og stille spørgsmål
  2. Lad være med at tage andres vrede personligt – den skyldes som regel     ikke dig
  3. Gentag og opsummér med mellemrum hvad der er blevet sagt så du     undgår misforståelser
  4. Giv ikke gode råd medmindre du bliver bedt om det
  5. Fokusér på ligheder – ikke på forskelligheder

  Billige tricks

 • Prøv at lytte til alle ordene i en samtale
 • Indprent dig folks navne når du taler med dem
 • Stå altid op når du taler i telefon – du vil føle dig mere oplagt, og du vil     lyde mere oplagt
   
   
   
   
  DU HAR MASSER AF TID – om at prioritere

  1. Når du prioriterer, begrænser du antallet af dine opgaver
  2. Når du prioriterer, tvinger du dig selv til at tage stilling til hvad der er     vigtigt og hvad der ikke er vigtigt
  3. Når du prioriterer, er det dig der har kontrollen
  4. Når du prioriterer, når du mere på kortere tid
  5. Når du prioriterer, nedsætter du risikoen for at få stress

  Billige tricks

 • Forlang to dage mere end du behøver, men aflevér dagen før
 • Lad være med at bruge den første halve time af din arbejdstid på at drikke     kaffe
 • Se fjernsyn en time mindre om dagen og få (næsten) 10 ekstra     arbejdsuger forærende om året: 365 timer divideret med en arbejdsuge på     37 timer = 9 uger, 4 dage og 2 timer som du kan gøre med hvad du vil!
   
   
   
   
   
  SKAL MAN LE ELLER GRÆDE? – om humor og latter

  1. Væn dig til at se det absurde i situationen
  2. Uanset hvor galt det går, lærer du af det
  3. Du føler dig godt tilpas når du ler
  4. Latter styrker dit immunforsvar
  5. Du er rarere at være sammen med når du tager tingene let

  Billige tricks

 • Stil dig foran spejlet hver morgen og le i fem minutter
 • Lån et barn (eller tag dit eget med hvis du har et) og tilbring en     eftermiddag sammen på en legeplads
 • Gør noget du syntes var sjovt da du gik i 3. klasse – spil amatørteater, gå     til dans, meld dig ind i en fodboldklub
   
   
   
   
  TYVE MINUTTERS STILHED – om meditation

  1. Find et sted hvor du ikke bliver forstyrret
  2. Sæt dig på en stol med rank ryg og hænderne i skødet eller på lårene
  3. Træk vejret langsomt gennem næsen og koncentrér dig om dit åndedræt     mens du tænker på et bestemt ord eller tæller til ti
  4. Fortsæt med at meditere i tyve minutter
  5. Meditér på samme tidspunkt hver dag

  Billige tricks

 • Lån en cd med meditationsmusik på biblioteket
 • Levende lys virker beroligende
 • Lad være med at fortælle nogen at du mediterer
   
   
   
   
   
  INGEN ER FULDKOMMEN – om perfektionisme

  1. Perfektionisme er en dårlig undskyldning for at udskyde tingene
  2. Det er ikke altid nødvendigt at gøre sit bedste – det næstbedste er som     regel godt nok
  3. Gør noget ekstra ud af det du er god til – resten skal du bare gøre
  4. Del store opgaver op i små bidder og tag én ad gangen
  5. Sæt en deadline for dig selv

  Billige tricks

 • Lad være med at vente til 1. januar. Begynd på dit nytårsforsæt – nu!
 • Meld dig til et franskkursus hvis du gerne vil kunne fransk – nu!
 • Søg det job du har gået og tænkt på at søge – nu!
   
   
   
   
   
   
  OPTÆNDT ELLER UDBRÆNDT – om udbrændthed

  1. Du bliver udbrændt når du påtager dig mere end du kan klare gennem     længere tid
  2. Udbrændthed påvirker alle dine livsområder
  3. Udbrændthed er en regulær krise – ikke bare træthed
  4. Har du det rigtige arbejde?
  5. Har du den rigtige indstilling?

  Billige tricks

 • Gør det modsatte af hvad du er vant til. Svøm en tur eller mal entreen hvis     du har et arbejde hvor du bruger hovedet meget. Læs en bog eller meld     dig til et kursus i filosofi hvis du er mest vant til at bruge kroppen
 • Få en hobby, meld dig ind i en forening
 • Skaf dig tid for dig selv – stå tidligere op end resten af familien, gå en tur i     frokostpausen
   
   
   
   
   
  SIG MIG HVEM DU OMGÅS – om at vælge sine venner

  1. Du bliver farvet af dine omgivelser
  2. Overvej om du har de venner du helst vil have
  3. Hold dig til ja-mennesker – undgå jamen-mennesker
  4. Støt dine venner – men lad dig ikke misbruge
  5. Ingen kommer op af et hul ved at trække andre ned i det – heller ikke dine     venner

  Billige tricks

 • Mød dine venner på skift – afsæt en frokostpause til formålet en gang om     ugen
 • Brug 5 minutter hver dag på at skrive en e-mail til en ven
 • Send udklip til dine venner som du ved vil interessere dem
   
   
   
   
   
  SÆLG DIG SELV – om det første indtryk

  1. Det første indtryk dannes inden for 5 sekunder – og efter 5 minutter er det     næsten umuligt at ændre
  2. Det første indtryk afhænger af hvordan du klæder dig, bevæger dig og     taler
  3. Vis at du er glad for at tale med nye mennesker du møder – smil så det kan     høres
  4. Vær den første til at præsentere dig og sørg for at få øjenkontakt
  5. Du kan blive i godt humør ved at lade som om du er det

  Billige tricks

 • Smil til alle du møder
 • Hold tilbage for dine medbilister engang imellem – også når du ikke har     pligt til at holde tilbage
 • Vær rundhåndet med komplimenter
   
   
   
   
   
  DER VAR ENGANG – om at gøre sig fri af fortiden

  1. Din fremtid er vigtigere end din fortid
  2. Dit ordvalg afslører dig når du lever i fortiden
  3. Fortiden eksisterer kun hvis du selv holder den i live
  4. Fortiden bruges mest til at retfærdiggøre ting du foretager dig i nutiden
  5. Lær af dine erfaringer, men giv slip på fortiden

  Billige tricks

 • Brug aldrig ordet ‘fortryde’
 • Vær på vagt over for dine egne ritualer
 • Prøv noget nyt hver dag
   
   
   
   
   
   
  ER DU DER? – om at være til stede i nuet

  1. Fortiden er forbi – fremtiden er ikke begyndt
  2. Du ved ikke hvor længe du lever
  3. Du ved ikke hvad der vil ske – så lad være med at bekymre dig
  4. Foretag dig noget mens du venter på noget andet – afled     opmærksomheden!
  5. Vent ikke på Godot!

  Billige tricks

 • Brug ti minutter hver morgen på at bekymre dig – se hvor mange dage der     går før du finder ud af hvor tåbeligt det er
 • Hvis du bor på landet: gå en tur og læg mærke til alle de træer du kommer     forbi
 • Hvis du bor i byen: gå en tur og læg mærke til hvordan husene ser ud     oven over butiks- og øjenhøjde
   
   
   
   
   
  DET SEJE TRÆK – om vedholdenhed

  1. Du skal handle som om det umuligt kan gå andet end godt
  2. Det er ikke en skam at begå fejl
  3. Spørg dig selv: hvad er det værste der kan ske?
  4. Enhver erfaring gør dig stærkere
  5. Bliv ved så længe det giver mening (men heller ikke længere!)

  Billige tricks

 • Koncentrér dig om det du vil, ikke om det du ikke vil
 • Når det piner dig at du har lavet en fejl: tænk dig ti år frem i tiden og     spørg dig selv hvor meget det betyder til den tid
 • Ros dig selv for alle de fremskridt du gør (når ingen hører det!)
   
   
   
   
   
  DET PASSER NÅR DU SIGER DET – om bekræftelser

  1. Underbevidstheden gør hvad den får besked på af bevidstheden
  2. En bekræftelse er en positiv sætning der gentages
  3. Bekræftelser skal være personlige, positive og holdes i nutid
  4. Ordet ‘jeg’ er adgangsnøglen til din underbevidsthed
  5. Bekræftelser skal siges højt og med overbevisning

  Billige tricks

 • Se dig i spejlet og smil til dig selv når du siger dine bekræftelser
 • Forestil dig hvordan du vil have det når bekræftelsen er blevet til     virkelighed
 • Brug dine bekræftelser hver gang du føler dig usikker
   
   
   
   
  DIN DAGBOG – om eftertanke

  1. Vær ærlig når du skriver dagbog – der er ingen andre der skal se den
  2. Skriv kun det der betyder noget for dig
  3. Læg vægt på positive oplevelser
  4. Gamle ideer kan inspirere dig til nye ideer
  5. Det skærper din sprogsans, dine kommunikationsevner og din     koncentration at skrive dagbog

  Billige tricks

 • Dyre, indbundne dagbøger er skræmmende – skriv din dagbog på løse     blade og sæt dem i ringbind
 • Indsæt fotos der betyder noget for dig i dagbogen
 • Løb din dagbog igennem hver uge og bliv inspireret
   
   
   
   
  DET ER DIG DER BESTEMMER – om at vælge sine følelser

  1. Du vælger selv hvad du vil tænke
  2. Dine følelser er reaktioner på dine tanker
  3. Du kan ikke have en følelse uden først at have en tanke
  4. Det er din indstilling til omverdenen der bestemmer dine følelser
  5. Du vælger selv hvad du vil føle

  Billige tricks

 • Når du er vred, sur, skuffet, jaloux osv.: tænk på at det er en følelse du     selv har skabt
 • Tænk på at du er herre over følelsen, og at du kan ændre den når du vil
 • Gør det: tænk dig til den følelse du helst vil have!
   

   
   
  PAPIR OG BLYANT – om lister

  1. Lav en liste over dine mål for hvert af de otte livsområder:
      personlig udvikling, arbejde, parforhold, familie og venner, fysik, helbred,     fritid, økonomi
  2. Notér alle sidegevinsterne ved dine mål
  3. Fortsæt med at skrive alle tanker om dine mål på listerne i 14 dage
  4. Find ud af hvad der er dit vigtigste mål lige nu
  5. Find ud af hvad der skal være det første skridt og tag det!

  Billige tricks

 • Brug altid store stykker papir når du lægger planer – jo større papir du     bruger, jo mere betydningsfuldt virker det på dig
 • Hav altid en notesblok ved hånden når du tænker
 • Anskaf dig en lækker pen så du får lyst til at grifle løs
   
   
   
   
  SIG NEJ NÅR DU MENER NEJ – om uafhængighed

  1. Lyt til det du bliver bedt om og tænk dig om før du svarer
  2. Sig det som det er – ingen hvide løgne
  3. Vær venlig og hensynsfuld når du siger nej
  4. Gå aldrig ind på et skænderi
  5. Lad være med at undskylde når du siger nej

  Billige tricks

 • Sørg for at have øjenkontakt når du siger nej
 • Stil ingen uddybende spørgsmål hvis du har bestemt dig for et nej
 • Gentag dit nej hvis det er nødvendigt
   
   
   
   
   
  SOV PÅ DET – om at løse problemer

  1. Gør dig klart hvad problemet er – krydsforhør dig selv
  2. Tag en lur eller foretag dig noget der ikke kræver at du bruger hovedet –     lad underbevidstheden arbejde for dig
  3. Skriv alle de løsningsmuligheder ned der melder sig og vælg den bedste
  4. Supplér med en times brainstorming med dig selv
  5. Vælg den bedste løsning og gå i gang med at løse problemet nu

  Billige tricks

 • Spørg dig selv hvad den enkleste løsning på problemet er
 • Spørg dig selv hvordan andre ville løse problemet (sæt navn på)
 • Gå ind i et andet rum når du løber tør for ideer
 • Skriv et svar

  Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

  WordPress.com Logo

  Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

  Google photo

  Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

  Twitter picture

  Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

  Facebook photo

  Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: