Opskriften på lykke har nogle hovedingredienser

 

Chris MacDonald: Hvad gør os lykkeligere – og hvad gør ikke?

Oplevelser og omstændigheder, energiniveau, mennesker omkring os og personlig udvikling. De ting kan vi arbejde med for at øge vores lykke. Med andre ord kan vi altså flytte os fra vores udgangspunkt. Og lande på et nyt udgangspunkt. Et manipuleret udgangspunkt.

Vejen til lykke?

Vi har vi alle et lykkeudgangspunkt. En slags grund-lykkeniveau, som er godt 50 procent genetisk bestemt, 25 procent bestemt af opdragelse og 25 af social arv. Vi er altså udstyret med en lykke-indstilling fra fabrikken, så at sige.

Spørgsmålet i dag er: Kan vi hæve os over det udgangspunkt? Oplevelser og omstændigheder, energiniveau, mennesker omkring os og personlig udvikling. De ting kan vi arbejde med for at øge vores lykke. Med andre ord kan vi altså flytte os fra vores udgangspunkt. Og lande på et nyt udgangspunkt. Et manipuleret udgangspunkt.

På den lille lykkeskala her, har jeg valgt at sige, at et step, fra et ansigt til det næste, svarer til 100 procentpoint.

 

 

Og ud fra det vil jeg sige at:

• Vores daglige oplevelser og omstændigheder kan flytte os 20 procentpoint op eller ned
• Personlig udvikling kan flytte os 25 procentpoint
• Ændringer i vores biologiske energiniveau kan flytte os 25 procentpoint
• Mennesker omkring os kan flytte os 30 procentpoint
• Procentsatserne er baseret på egne erfaringer og den tilgængelige forskning, så tallene er fortsat overslag og må tages med et gran salt. Men lad os se, hvordan de fire faktorer påvirker os.

Oplevelser og omstændigheder
Studier udført af sociologen Arne Mastekaasa har vist, at folk, der er gift, generelt er lykkeligere end folk, der er single eller fraskilt. Gallup-studier har vist, at aktivt religiøse oftere vurderer sig selv som »meget lykkelige« end ikke-religiøse, og studier peger på, at højtlønnede (indtil en vis grænse) er lykkeligere end lavtlønnede.

Så omstændigheder påvirker vores lykke. Bare ikke meget. Studierne viser nemlig også, at alle omstændigheder tilsammen (løn, job, uddannelse, civil stand, etc.) kun resulterer i 8-15 procent varians i lykkeniveau.

Det samme gælder hverdagens oplevelser. Der kan selvfølgelig være store udsving; den dag, vi får vores første barn, sprænger vi nok lykkeskalaen. Men gennemsnittet af vores daglige oplevelser gør ikke den store forskel for vores lykke. Tilsammen kan omstændigheder og oplevelser, i min vurdering, flytte os 20 procentpoint.

Når det ikke er mere, skyldes det, at vi vænner os til nye omstændigheder. Om det er en ny bil eller en konkurs. Faktisk gælder det med meget få undtagelser, at hvis noget er sket for mere end tre måneder siden, så har det næsten ingen betydning for vores lykke.

Personlig udvikling
Under personlig udvikling viser studier, at det øger vores lykke at: Stræbe efter mål, der er meningsfulde og vigtige for én. At have en tendens til at se optimistisk på sin livssituation. At undgå at sammenligne sig med andre. At undgå at evaluere sig selv baseret på ydre faktorer. At forsøge at være venlig mod andre. Og at bruge tid på at stoppe op og være taknemmelig.

Alt det (og sikkert meget mere) øger beviseligt vores lykke. Min vurdering er, at vi via personlig udvikling kan flytte os 25 procentpoint. Men det kræver en stor indsats, og det tager tid. Vi taler formentlig om 5-20 års arbejde med vores mentale mønstre.

På seminarer med selvhjælpsguruer som Anthony Robbins virker det ellers, som om vi kan forandre os på dage. Vi går euforiske derfra, og det føles, som om, vi har fået et nyt liv. Men efter tre dage er vi tilbage ved start. Seminaret var ikke personlig udvikling. Det var begejstring. Den personlige udvikling er de fem års arbejde, der følger. Men de fem år har til gengæld en beviselig virkning.

Energi
Der er en klar sammenhæng mellem energiniveau og humør. Vores humør følger vores energi. Så ved at arbejde med vores energi, kan vi arbejde med vores humør. Og her er det søvn, kost og motion, der skal til. I min vurdering kan vi, ved at fokusere på de tre områder revolutionere vores lykkeniveau på godt 16 uger og flytte os med op til 25 procentpoint på skalaen. Har vi derimod forsømt de tre områder længe, ligger vi formentlig på -25 i stedet.

Det betyder, at vi kan flytte os fra -25 til +25, hvis vi sætter ind, mens vi er på bunden. En ændring på 50 procentpoint, der vil føles som at få et helt nyt liv. Det er det, mange i »By på Skrump«-projektet har oplevet. Og den gode nyhed er, at vi ikke vænner os til den ændring på samme måde, som vi så under »omstændigheder«. De aktiviteter, som bliver ved at kræve en indsats, bliver nemlig også (i meget højere grad) ved med at øge vores lykke.

Mennesker omkring os
En af verdens førende lykkeforskere, Dr. Edward Diener, har fundet, at det mest fremtrædende karaktertræk blandt de lykkeligste ti procent af befolkningen, er stærke bånd til deres familie og venner og lysten til at bruge tid sammen med dem.

Vores velbefindende er simpelthen helt afhængig af social kontakt. Og gode folk omkring os er måske det bedste, vi kan gøre for os selv. Positive følelser smitter simpelthen. Det gør de negative desværre også, og selv om vi tror, vi kan lade det negative prelle af på os, påvirker det os enormt. Så det kan virkelig svare sig at overveje, hvem vi vælger at omgås.

Summa summarum kan vi altså sige, at opskriften på lykke har nogle hovedingredienser, og selv om vi alle har et fastlagt udgangspunkt, kan vi faktisk selv flytte os. Vi kommer nok aldrig til at nå maksimal effekt på alle de nævnte områder. Realistisk kan vi nok hæve os 40-50 procentpoint over vores grundniveau. Men det er måske heller ikke så ringe endda.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: