Ti ting i livet du kan kontrollere

Ti ting i livet du kan kontrollere

Vi mennesker siger ofte, at vi ikke har kontrol over vores liv, eller vores situation. Det er meget ofte temaet for coaching – i alle tilfælde på et eller andet niveau.
Der er rent faktisk ikke så mange ting, du reelt kan kontrollere i dit liv. Du kan ikke kontrollere andre mennesker, hvis de ikke lader dig gøre det. Og hvis de lader dig kontrollere dem, så er det jo reelt ikke kontrol alligevel. Du kan heller ikke kontrollere dine omgivelser, samfundet, kolleger, naturen, og så videre.
Hvis du prøver at kontrollere ting, som du alligevel ikke har kontrol over, udsætter du dig selv for en masse unødig stress, og en masse frustrationer. Så kommer du let til at bebrejde andre det der sker, og for de ting du bliver udsat for.

Derfor er det vigtigt at du kigger på, hvad det rent faktisk er du kan kontrollere i dit liv.

Her er der ti små eksempler:

1. Hvad du gør
Dine handlinger er dine, og kun dine. Du vælger at handle, eller ikke handle, og i begge tilfælde er du ansvarlig for effekten af dine beslutninger.

2. Hvad du siger
Akkurat som med dine handlinger, er du også ansvarlig for det du siger, og du kontrollerer det også.
Ligesom dine handlinger har en effekt på dit liv, så har det du siger det også.

3. Hvad du tænker
Der er selvfølgelig nogle underbevidste tanker, som du ikke direkte kan kontrollere, men de kan styres via bl.a. hypnose . Men du kan kontrollere hvad du bevidst tænker. Dine overbevisninger, dine idealer, og så videre, er alle sammen noget, du på et eller andet tidspunkt har valgt at acceptere, og tro på.

4. Dit arbejde
Mange mennesker overser denne, for det er meget lettere at sige "Jeg er fanget i dette job, fordi jeg ikke har en højere uddannelse, mere erfaring, evnerne osv."
Det passer bare ikke. Det er en benægtelse af dit eget ansvar for at have valgt dette job, eller denne uddannelse fra starten af.
Det er dit job og du har selv valgt det. Det kan godt være du ikke kunne forudsige konsekvenserne af dig valg, men det er stadig dit valg. Om du bliver, eller finder noget andet, er det kun dit valg.

5. De mennesker du er sammen med
Din partner og dine venner kan enten løfte dig op, eller trække dig ned. Det er dig selv der tager beslutningen om, hvilke mennesker du vil være sammen med.

6. Dit fysiske helbred
En del af dit fysiske helbred er afhængig af gener, miljø, og hvor udsat du er.
Men det er endnu mere afhængigt af ting, som du reelt godt selv kan kontrollere. I alle tilfælde i den vestlige verden. Det er din diæt, motion, søvn, medicin, fysiske rutiner, regelmæssige læge tjek, og meget mere.

7. De omgivelser du lever i
Dit hjem, tilstanden af dit hjem, byen du bor i, de bekvemmeligheder du har, er alt sammen noget du kan kontrollere, selv om nogle af dem måske kun kan kontrolleres i mindre grad. Det vil sige at du kan vælge at tolerere dem, eller flytte.

8. Din økonomiske situation
Det om du har penge nok eller ej, har jo i sidste ende noget at gøre med om du bruger for meget i forhold til det du tjener, eller måske at du tjener for lidt i forhold til det du bruger.

9. Din tid.
Du vælger i sidste ende selv hvordan du bruger din tid, og hvor meget af din tid du vil bruge på forskellige aktiviteter. Du får aldrig mere end 24 timer i døgner, og så er det op til dig at prioritere, og forvalte dem.

10. Det du efterlader dig
Alle dine handlinger, dine ord, og den viden du deler med andre, mens du er i live, er det du efterlader dig når du er væk. Jeg læste en gang at hvis man vil efterlade sig noget her på jorden, så skal man enten plante et træ, eller skrive en bog.

Kilde : http://www.coachacademy.dk/

MINE PRIMÆRE INTERESSER

 

EN AF MINE HOBBY’s ER AT FINDE INSPIRATION I ARTIKLER OG BILLEDER SOM INDEHOLDER HUMOR, CITATER , MOTIVATION OG INSPIRATION SÅLEDEST JEG KAN GØRE EN POSITIV FORSKEL PÅ JOBBET OG I FRITIDEN .

JEG SØGER PRIMÆER INSPIRATION INDENFOR  NLP, STORYTELLING, APPRECIATIVE INQUIRY, STRESS, SELVORGANISERING, HUMOR, LEDELSE, SALG, INNOVATION, KREATIVITET, COACHING, MENTORING, PERSONLIG UDVIKLING, PRÆSENTATIONSTEKNIK, ICEBREAKER, BRAINTEASER, OPTISKE ILLUSIONER, POSITIV PSYKOLOGI MV.

MINE ROLLEMODELLER OG INSPIRATIONSKILDER ER BLA. TORBJØRN JØRGENSEN, STEPHEN R. COVEY, ARNE NIELSSON, JOHN EVAN-JONES, MARIANNE FLORMAN, CARSTEN SOMMERSKOV, PETE ANDERSEN MFL.