Hvornår har du opnået “nok”?

En af svaghederne ved vores samfund er at vi har svært ved at stoppe,
eller i det hele taget vide hvornår vi har nået nok.
Det fører i rigtig mange tilfælde til udmattelse, selviskhed, umættelig
appetit, og skadede forhold.

Lær at se hvornår du har arbejdet nok, hvilet nok, talt nok, spist nok,
drukket nok, trænet nok, brokket dig nok, og overvundet din modstander
nok. Vid hvornår du har fået nok ejendele, nok gæld, eller har fået ros
nok.

Når du fastsætter disse grænser, så kan du også meget bedre nyde livet,
og få en meget større følelse af tilfredsstillelse.
Hvis du aldrig føler du får nok, så føler man heller aldrig
tilfredsstillelse,
og det giver stress, og udbrændthed.

www.StressBox.dk

Der er altid en god side – lige meget hvad

 

 

Alting afhænger af hvordan du ser på tingene.
 
Prøv at se alle udfordringer, og problemer som en mulighed. Der er ALTID en god side af enhver situation – lige meget hvad.
 
En optimist ser en mulighed i ethvert uheld. En pessimist ser uheld i enhver mulighed.
 
En pessimist ser hullerne, en optimist ser osten.
 
Du kan vende enhver fejltagelse til en succes – bare du lærer af den.
 
Modgang og fejltagelser er trædesten til din succes. Ingen andre ting i dit liv kan gøre mere for dig, for at du kan få succes, hvis bare du er villig til at lære af dem, og lade dem gøre arbejdet for dig. De er de bedste vejvisere du kan få – Du skal bare lære at se dem som noget positivt og ikke noget irriterende.
 
Husk på at når det er mørkt nok – så kan du se alle stjernerne.
 
Kilde : ©2006 Coach Academy

Sportens psykologi kan hjælpe på jobbet

 

 
De trick, idrætsudøvere på topplan benytter for at koncentrere sig, kan også bruges på arbejdet, mener karriererådgiver.
Mange erhvervsledere har dyrket idræt på højt niveau, undertiden topplan, og det er ikke ukendt, at tidligere eliteudøvere eller toptrænere anvendes i erhvervslivet som foredragsholdere eller coach.Man kan faktisk overføre nogle af sportsfolkenes kneb til arbejdslivet, mener den amerikanske karriererådgiver Michael Estrin, som på AskMen.com giver nogle råd om, hvordan idrætspyskologi kan udnyttes i hverdagen. Også selv om man ikke stæser rundt i shorts og T-shirt hver søndag.
 
Visualisering: Sportsfolk bruger ofte at danne billeder inde i hovedet af, hvordan succes ser ud. Ifølge Robert Troutwine, som er konsulent for den amerikanske football liga, kan en spiller f.eks. forestille sig, at han foretager sig en bestemt øvelse igen og igen. Bare vær sikker på, at det er den rigtige øvelse.
På jobbet: Forestil dig f.eks., hvordan du vil gennemføre fremlæggelsen af et projekt eller mødet med en kunde. Det handler ikke om ordene, men om det store billede. Hvis et nøglepunkt smutter, skal du arbejde mere med det. Går visualiseringen glat, så gentag den, til det hele føles naturligt.
 
Tal med dig selv. Sportsfolk går ofte og småsnakker med sig selv for at holde fokus og bevare selvsikkerheden.
På jobbet: Man behøver ikke sidde og tale højt med sig selv. Men lyt til stemmen i dit hoved. Den er et godt redskab til at forstå din egen psyke.
 
Slap af. Tilstrækkelig søvn er vigtigt. Men man skal også holde små pauser i løbet af dagen for at undgå stress. Idrætsfolk bruger f.eks. videospil eller musik.
På jobbet: Det er sjældent, der er tid til at slappe af eller dyrke yoga på arbejde. Men gå en lille tur eller tag en kort pause for at lette trykket.
 
Koncentration. At være koncentreret handler om at kunne styre sine tanker og holde distraktioner ude. For sportsfolk sker det først og fremmest ved at træne. Ofte ved at dele træningsprogrammet op i små overkommelige bidder.
På jobbet: Man træner ikke på arbejdet. Men har virksomheden f.eks. fået nyt software-program, kan det være en idé at give sig tid til at lege med det, indtil man mestrer det. Kræver jobbet, at man skal møde kunder eller stå over for en større forsamling, skal man måske øve sig på sin fremtræden.
 
Mentale rutiner. Mange sportsfolk har bestemte rutiner, der hjælper dem til at koncentrere sig eller fokusere. F.eks. fodboldspilleren, der lige skal trække strømperne op en ekstra gang, inden han går på banen.
På jobbet: Måske skal man have en kop kaffe for at komme i gang. Eller der skal bare sidde en kuglepen bag højre øre for, at man kan arbejde. Små ritualer kan hjælpe.
 
Glem fejltagelserne. Sportsfolk lærer af deres fejl. Men når først, man har lært lektien, skal man lægge fejlen bag sig.
På jobbet: Måske røg der en stor kontrakt. Den slags sker. Lær af det og se at komme videre. Det lyder enkelt, men det kan være svært at tilgive sig selv. Lad være med at bekymre dig om det, som er uden for din kontrol.
 
Sæt dig mål. Alle sportsfolk sætter sig mål: at vinde, at være blandt de tre bedste eller bare at komme på banen under en kamp.
På jobbet: Mål hjælper én med at være motiveret. Det kan være lige fra at blive færdig med et projekt inden ugens udgang til en forfremmelse inden for et år. Bare husk: Målet skal være opnåeligt.

Hvem går på din højre og venstre side?


 

For nogle år siden blev en 37 årig kvinde tæsket ihjel ved højlys dag på gaden i New York. Under efterforskningen undrede politiet sig en del, da det viste sig at 45 mennesker havde overværet episoden uden at gribe ind .

Man opstillede derfor et forsøg for at undersøge den menneskelige adfærdspsykologi under de givne omstændigheder. I forsøget sattes en række mennesker til at gå alene ned af en gade, hvorefter en kvinde pludselig rædselsslagent skreg om hjælp på den anden side af afdækningen til en byggeplads. I 86 % af tilfældene prøvede forsøgspersonen at råbe tilbage – eller komme ind til den nødstedte kvinde.

I anden del af forsøget tog man en ny række forsøgspersoner og fik dem til at gå enkeltvis ned ad gaden med en skuespiller på henholdsvis højre – og venstre side. Skuespillerne var instrueret i at lade som ingenting ligegyldig hvad. Da forsøgspersonen nåede samme sted ned ad gaden, skreg kvinden igen indtrængende på hjælp på den anden side af afdækningen. Det at skuespillerne på højre og venstre side lod som ingenting og fortsatte uanfægtet ned ad gaden resulterede i, at 96 % af forsøgspersonerne nu gik videre uden at komme kvinden til hjælp.

Og hvad vil jeg så fortælle med det. Jo, vi mennesker er i høj grad flokdyr. Vi trives ved at høre til – og sammen med nogen, og er som regel gode til at indordne os under den adfærd vi oplever omkring os. Indimellem reagerer vi næsten instinktivt – og helt ukritisk på vores omgivelsers adfærd. Det kan for eksempel være i trafikken. Har du nogensinde prøvet at stå i et fodgængerfelt, opslugt af dine egne tanker for pludselig at tage et uopmærksomt skridt ud i trafikken, bare fordi personen ved siden af dig er på vej over for rødt? Indimellem gør vi noget, måske helt uden bevidst at reflektere over det – simpelthen fordi nogle andre også gør det. Indimellem siger eller gør vi noget "for sådan har man altid gjort i min familie" eller sådan gør naboen.

Forsøget fik mig til at tænke over hvor vigtigt det egentlig er, hvem vi har på vores højre og venstre side gennem livet. For vi udvikler os nemlig tit proportionelt med de mennesker vi tilbringer tid med, deres standarder bliver vores. Det afgørende er så om omgangskredsens standarder er højere eller lavere end dine. Du kender det sikkert selv, hvis du spiller tennis med én der er bedre end dig selv dag efter dag. Du bliver udfordret og vil uundgåelig blive bedre. Hvis du altid spiller med én der er dårligere eller på niveau med dig går udviklingen så som så.

Så prøv at tænk lidt over, hvem de primære personer egentlig er du bruger din tid sammen med. Løfter de dig eller trækker de dig ned?

Det er godt at omgive sig med mennesker med høje forventninger til ens person. Det oplevede jeg i militæret. Der blev forventet det bedste af én og det blev leveret – det var standarden. Men de har det jo med at falde sådan nogle standarder. Langsomt sænkes overlæggeren. Nå, ja så nåede jeg ikke at få trænet i dag. Nej, men hov – hvad er det for en lille delle dér. Og øv, jeg fik overhovedet ikke læst den bog eller deltaget i det seminar selvom jeg havde lovet at tage mig tid til inspiration. Det kan være hunden der ikke bliver gået med, eller familien der ikke for den opmærksomhed de fortjener. Det er faldende standarder det er hvad det er. Og det dræner og stjæler energi.

Det værste der kan ske er, hvis dine omgivelser har for lave forventninger til dig. Jeg har opdaget, at mange menneskers liv er en direkte refleksion af de forventninger der ligger til dem fra deres primærgruppe – altså nære omgivelser.

Har du nogensinde prøvet at sætte et ambitiøst mål du gerne ville nå, præsenteret det for dine nærmeste og fået følgende melding: "Er du nu sikker på at det også er en god idé?" eller "Det kan du da ikke finde ud af!". Måske ikke lige den støtte du havde håbet på. Michelangelo skrev: "Den største fare for de fleste af os er ikke, at vores mål er for høje og ikke når dem, men at vi har for lave mål og vi når dem". Noget at tænke over…

Familie og gode venner skal vi kunne leve med og elske uanset individuelle standarder. De er en kerne af mennesker vi skal holde af uden ønsket om at lave hinanden om eller nødvendigvis lære noget af hinanden. I USA siger de: "Love your family, choose your peers".

For at udvikle os har vi brug for inspirationskilder tæt på os, som også kan udfordre vores måde at leve på. Mennesker der giver os lyst til at grine og lege, udvikle os og gi´ den en skalle indimellem. Det er de færreste mennesker jeg kender som ikke kunne tænke sig at få noget mere ud af livet. Og her kommer hemmeligheden; De mennesker du har omkring dig har en afgørende betydning for det niveau du vælger at leve dit liv på.

Hvis du vil have mere glæde i dit liv så omgiv dig med glade, positive mennesker. Hvis du gerne vil dygtiggøre dig på et felt så led efter én i der er god til det allerede. Find mennesker i dit netværk som udfordrer dig til at være en bedre udgave af dig selv. De er der garanteret allerede så det bare op til dig at prioriterer, hvordan – og med hvem du vælger at bruge din tid. Sørg for at personerne på din højre og venstre side hjælper dig med at hæve din personlige standard.

Af Nicolai Moltke-Leth

Et magisk liv

 
Vejen til at skabe et magisk liv kommer indefra, og starter hos hovedpersonen i dit liv: DIG.
 
Den simpleste måde at finde magien frem i dit liv på er ganske enkelt at elske dig selv, helt og holdent. Selv om det er en gennemtærsket frase, så er det at elske sig selv ikke blot den mest simple vej til at få et magisk liv, det er måske også den eneste.
Og med at elske sig selv mener jeg ikke bare elske sig selv. Det skal virkelig menes og kunne mærkes.
 
Prøv at afsætte en time til dig selv, lige nu – hvis du har muligheden, og hvis ikke så snarest muligt.
Sæt dig rigtig godt til rette og mærk først og fremmest din krops rytme, dens varme og dit hjertes slag. Fokuser på din indånding og tænk tilbage til øjeblikket hvor du blev undfanget. Da du stadig primært bestod af celler og vand og en uendelig række mirakler gik i gang.
Her sidder du nu. Brug et par minutter på at værdsætte din krop, dit fysiske system, alt det du kan se og alt det, der bare foregår automatisk hver dag, hvert øjeblik i din krop. Alt dette er dig og i sig selv ren magi.
Undgå i hele denne øvelse at dømme dig selv. Øv dig i stedet på at tænke nye og mere objektive tanker. Se på dig selv som mennesket DIG, uden alle de historier og overbevisninger du almindeligvis måske tillægger dit selv. Det vil sige: Glem tanker som ’sådan er jeg’, ’jeg kan ikke’, ’jeg er ikke…’ osv.
 
Forestil dig at du sidder i et hjørne af dit liv og ser på dig selv:
  1. Hvad ser du?
  2. Hvad elsker du ved alt det, du ser?
  3. Hvordan kan du elske dig selv endnu mere?
  4. Hvordan kan du elske alt det, du ser?
Giv dig god tid til at se på dig selv og tænk på det enorme potentiale du er og har.
Spørg dig selv hvad der skal til for at du virkelig kan elske dig selv, for alt hvad du er, har været og vil blive. Og hvad skal der til for at skabe et magisk liv for dig selv?
 
Svarene på hvordan du skaber et magisk liv for dig selv, al den viden der skal til for at skabe dette magiske liv for netop dig findes inden i dig.
Nogle gange hjælper det bare at lytte til nogle af de gode råd, som vi går rundt og giver til alle andre. Tænk tilbage på bare de sidste tre ting du har sagt af et kærligt hjerte til venner, familie og kolleger og se, om det ikke også virker på dig.
 
Husk på: Alt, hvad der er sket, er sket. Og alt, hvad der vil ske, sker. Det eneste, vi som mennesker kan kontrollere, er, hvordan vi forholder os til den virkelighed, som vi møder hver dag. Derfor kan dit liv være magisk nu, i dag og altid. Livet er en rutsjebane ind i mellem, nogle gange går det op og andre gange nedad. Jo mere du elsker dig selv i nuet og holder fast i, at dit magiske liv ikke er afhængigt at rutsjeturene, jo mere kærlighed vil fylde dit liv.
 
af Sofia Manning  www.sofiamanning.com

The Etiquette of Barbecue Season


After the long months of cold and winter weather, we will soon be coming up to summer and BBQ season. Therefore it is important to refresh your memory on the etiquette of this sublime outdoor cooking as it’s the only type of cooking a real man will do, probably because there is an element of danger involved.

When a man volunteers to do the BBQ the following chain of events are put into motion:

Routine…

1) The woman buys the food.
2) The woman makes the salad, prepares the vegetables, and makes dessert.
3) The woman prepares the meat for cooking, places it on a tray along with the necessary cooking utensils and sauces, and takes it to the man who is lounging beside the grill – beer in hand.

Here comes the important part:

4) THE MAN PLACES THE MEAT ON THE GRILL.

More routine….

5) The woman goes inside to organize the plates and cutlery.
6) The woman comes out to tell the man that the meat is burning. He thanks her and asks if she will bring another beer while he deals with this dangerous situation.

Important again:

7) THE MAN TAKES THE MEAT OFF THE GRILL AND HANDS IT TO THE WOMAN.

More routine…..

8) The woman prepares the plates, salad, bread, utensils, napkins, sauces and brings them to the table.
9) After eating, the woman clears the table and does the dishes.

And most important of all:

10) Everyone PRAISES the MAN and THANKS HIM for his cooking efforts.

11) The man asks the woman how she enjoyed "her night off." And, upon seeing her annoyed reaction, concludes that there’s just no pleasing some women.

 

En mini rejseguide ud i Mulighedernes Land

 
 

Jeg har et lille billede jeg gerne vil tegne for dig. Du kan både bruge det på dig selv, og overfor de mennesker du coacher, eller leder.

På et stykke papir, måske en flipover, tegner du først en lille cirkel, f.eks. på størrelse med en golfkugle. Denne cirkel skal repræsentere dig, og dit hyggelige trygge, og relativt sikre liv. Et sted hvor der ikke er så megen vækst, og hvor du lever på et basisniveau, hvor alt er "o.k."

Uden om denne cirkel kan du tegne en cirkel der er meget større, f.eks. på størrelse med en håndbold (her skal din flipover nok i brug).

Denne cirkel er et område hvor du føler begejstring,  glæde, flow, ubegræn-sede muligheder, og en masse spænding.

Men det er også et sted, hvor man af og til kan føle frustration, angst, og usikkerhed. Det er Mulighedernes Land – stedet hvor man tænker stort.

Sagt på en anden måde, så er den lille cirkel der hvor du tænker på alle de ting du gerne vil, og den store cirkel er der hvor du rent faktisk gør det.

Der er kun en lille tynd imaginær linie mellem det at tænke småt, og at tænke stort. Men ofte er denne linie blevet gjort til en stor, og ofte uovervindelig mur, i vores tanker. I vores dag til dag trummerum, hvor regningerne skal betales, børnene skal passes, og alle ens andre rutine opgaver, kan det at lave ændringer, og tænke stort let komme til at se ud som en rigtig dårlig ide. Hvor finder man lige tiden til det, og pengene? Man er rigtig god til at finde på forklaringer på hvorfor det ikke kan lade sig gøre.

Og det er så også her man finder forskellen…

Succesfulde drømmere forstår at denne store mur ud imod Mulighedernes Land, rent faktisk kun eksisterer i vores tanker (overbevisninger). Hvis du ændrer din tankegang, så smuldrer muren helt væk. Så hvem siger at man ikke kan flytte bjerge (mure) med sin tro.

Akkurat som man kan beslutte sig for at der er en mur mellem en selv, og alt det man gerne vil, så kan man lige så godt tage en beslutning om at der ikke er nogen mur – overhovedet.

Det bestemmer du helt selv .

Men stadig er der mange der bliver holdt tilbage af en lille stemme der siger til dem " Ja ja – men hvordan vil du have at jeg skal komme i gang? Jeg har ikke nogen ide om hvor jeg skal begynde"

Men den bedste måde at komme i gang på, er at komme i gang. Det kan godt være at de første forsøg er klodsede, og du fejler nok en masse gange, men "so what?" Det er måden at lære på. Hvis du ikke fejler en gang imellem, så strækker du dig ikke langt nok.

Du behøver ikke at vide nøjagtigt hvad det er du gør, for hvis du ved det, så bevæger du dig rent faktisk heller ikke ud af dit kendte område – din komfortzone. De færreste opdagelsesrejsende ved nøjagtigt hvad de finder. Ellers var det jo ikke en opdagelsesrejse.

De mennesker der har fået succes i deres liv har ikke en hemmelig instruktionsbog til hvordan man får succes. De er alle startet på deres rejse, stort set samme sted som du – i alle tilfælde rent mentalt. Alt du skal have er håb, tro, og villigheden til at gå ud og lære af dine oplevelser. En villighed til at være lidt skør, nysgerrig, og til at leve med en vis form for usikkerhed. Jeg kan love dig det kan blive helt vanedannende.

Her får du nogle små tips, som måske kan hjælpe dig på rejsen ud af din komfortzone. En mini rejseguide ud i Mulighedernes Land:

1. Lad være med at se dig tilbage
På de dårlige dage kan det være en stor fristelse at kigge tilbage ind i sin gamle kendte komfortzone, og sige "hvor var det dog let at leve der inde". Det er en helt naturlig del af det at vokse. Vi har let ved at klikke tilbage i vores kendte rammer, når det hele bliver lidt for spændende.

Men du er begyndt på din rejse, og det at kigge tilbage vil kun give dig hovedpine, og bestemt ikke hjælpe dig på rejsen. Så skynd dig at kigge frem ad – ud på alt det spændende du finder der ude i Mulighedernes Land.

2. Nyd den udsigt du har
Tænk på hvor mange mennesker der bliver påvirket positivt, og hjulpet af den udvikling du er inde i. Lige meget hvad du laver, og hvad du tilbyder, så vil alle få fordele af at du vokser som menneske. Så hold dit fokus på det.

3. Begynd at visualisere en ny, større, og meget bedre dig
Jeg har ofte brugt metaforen med, at man vil være en der "går i store sko". På en eller anden måde, så hjælper dette billede mig med, at kunne forestille mig den påvirkning jeg gerne vil have på verden.

Du kan vælge et hvilket som helst håndgribeligt symbol der passer til din situation, og som viser dig hvordan du gerne vil påvirke verden, og dit liv.  

4. Husk altid på hvor lidt du ved
Det at bevæge sig ud i Mulighedernes land handler ikke om, at du ved alt fra starten. Det handler om at udvikle din evne til at prøve nyt, din villighed til at begå fejl, og til at følge din intuition, og dine instinkter. Din intuition er en meget bedre guide en nogen instruktions bog du overhovedet vil kunne finde. Den vil styre dig i den rigtige retning når du virkelig lærer at lytte til den. Den giver dig DINE LØSNINGER, og ikke alle andres.

Noget af det vigtigste for dig, eller hvem som helst der bevæger sig ud på denne rejse, er at kunne fejle med ynde. Næsten hver dag vil man opleve en form for modgang eller frustration. Ved at være bevidst om at man ikke ved det hele fra begyndelsen, og ikke ville gøre alt perfekt lige fra starten, tør man tage fat på endnu større ting. Hvis man er bange for at fejle, og for ikke at kunne gøre det helt korrekt i første hug, begrænser man sig meget.

5. Husk det er kun et spil
Det kan godt være du investerer meget i at tænke stort. Måske har du store beløb investeret i din drøm, eller måske er din risiko, at du har fortalt om dit projekt til venner og familie, som du nu bare føler venter på at du flopper.

 

Men det betyder ikke, at hele dit selvværd skal være koblet til dine resultater. Se hellere dette store projekt som et spil, for på den måde vil du have meget lettere ved at have succes. Hvis du fokuserer på at du ikke må fejle, så stiger din risiko væsentligt, for som jeg har nævnt i mine foregående nyhedsbreve, så vokser det man fokuserer på. Derfor er det bedre at fokusere på de store muligheder man har, i stedet for at fokusere på mulighederne for at det går galt.

Hvis du ser det som et spil bliver det meget sjovere, og glæde og sjov er den virkelige drivkraft i vores liv. Så hvis du ikke har det sjovt på din rejse, så skal du vælge en anden vej.

Så bare gå i gang . Træd ud af komfortzonen ved at føre dine tanker, og drømme ud i virkeligheden. Og tro mig eller ej – Du ved inderst inde nøjagtig hvad du skal gøre. Du skal bare grave ind og få det frem.

God rejse….

 
 
©2006 Coach Academy

Et smil…

 

Et smil koster intet, men giver meget.
Det gør den rig, som modtager det,
uden at gøre den fattigere som giver det.
Det kræver blot et øjeblik,
men mindet om det kan ofte leve for bestandig.
Ingen er så rig eller mægtig, at han kan undvære det,
og ingen er så fattig, at han ikke kan blive rig ved det.

Et smil skaber lykke i hjemmet,
fremmer god vilje i forretninger
og er venskabets besejling.
Det giver hvile for den trætte –
opmuntrer den nedtrykte –
er solskin for den bedrøvede –
og er naturens bedste lægemiddel mod bekymring.
Alligevel kan det ikke købes, tigges, lånes eller stjæles,
for det har kun værdi, når det gives.

Nogen er for trætte til at give dig et smil –
GIV DU DEM ET

Geniets 7 trin

af Direktør Jens Birkmose

Vi har alle vores egen genialitet, men vi skal først lære at forstå og anvende vores viden om de mange intelligenser. Dernæst kan vi lære af Leonardo da Vinci’s 7 trin til genialitet. Jeg lover dig ikke, at du bliver en ny Leonardo, men du bliver måske en ny "dig".

De syv trin nævnes kort her, for at give dig et overblik, men også en mulighed for at arbejde med de trin, du umiddelbart kan gennemskue. Samtlige trin behandles grundigt i mit specielle kursus: "Find geniet i dig selv".

1. trin er nysgerrighed:

En umættelig nysgerrighed som indgang til livet er en ubønhørlig forudsætning for vedvarende læring. Hertil skal jeg kun bemærke: "Lev livet, som om du skulle dø i morgen, men vær nysgerrig og lær, som om du skulle leve evigt".

Genfind barnets nysgerrighed for alt og barnets måde at lære på. Geniet er aldrig bange for at stille spørgsmål og bliver ved med at forholde sig spørgende til alt hele livet igennem.

2. trin er at eksperimentere, gøre og demonstrere:

At forpligte sig selv til at teste det, man allerede ved, gennem afprøvning, vedholdenhed og viljen til at lære af sine fejl. Dette indebærer også, at du skal tro på, at du kan en masse, og at fejl ikke er en forbrydelse, men springbrættet til ny viden.

Glem de røde streger fra din skolegang eller tænk på dem som røde støvler, der skal bringe dig videre på geniets vej. Glæd dig, hver gang du begår en fejl, men find straks ud af, hvorledes du undgår den næste gang.

3. trin er at sanse og føle:

En vedvarende forfinelse af sanserne, især synet, er måden til at øge og udvikle erfaringerne. Læg mærke til børn. De anvender alle deres sanser, når de gradvist udvider deres forståelse af verden. Koblet sammen med spørgsmål er sanserne stærke redskaber.

Vi er gennem vores uddannelse tudet ørerne fulde af, at nu skal vi høre efter, hvad guruen/læreren/underviseren siger og til med sidde stille (pensum skal jo nås) og det i en sådan grad, at mange har mistet deres egne sansers fulde brug. Mange mennesker ser uden at se, lytter uden at høre, rører uden at føle, spiser uden at smage, bevæger sig uden at være fysisk bevidste, trækker vejret uden at være opmærksome på duftene og taler uden at tænke.

Hvad er det skønneste du nogensinde har set, hørt, følt, smagt eller duftet ?

Når du overvejer disse spørgsmål, så tænk over, hvorledes dine erfaringer fra én sans påvirker dine andre sanser og dig. Bliv en erfaringernes og sansernes livsnyder styret af fornuftens balancekunst.

4. trin er ikke at være bange for fejl og forandring:

Hav vilje til at gribe det uklare, paradokserne og usikkerheden, som en del af livet og vores udvikling.

Tvivl og usikkerhed eksisterer i ethvert sind. Tillad den at eksistere i dit liv og din uddannelse, men vær forberedt på at fortælle, hvori din usikkerhed består. Uddannelse, hvor usikkerhed ikke tillades, er misforståede uddannelser, hvor fagadskillelse og fagimperialisme ødelægger alt for meget for alt for mange.

At forandre sig er at være villig til at lade virkeligheden være ny hver dag og at acceptere uklarheder.

5. trin er whole brain tænkning:

Dette handler om at anvende venstre og højre hjernehalvdel i en skøn forening. Det lærer du mere om på kurset i Superlæring. Det drejer sig om at udvikle en balance mellem videnskab og kunst, logik og fantasi. Læsning og et studium drejer sig om at udvikle en evne til at se helheder (overblik) for derefter eller samtidig med at kunne få øje på detaljerne.

Skab dig altid overblik, før du graver dig ned i detaljen.

6. trin er fysisk form:

Fysisk form handler om at dyrke ynde, evnen til at anvende venstre og højre hånd lige godt, dyrke motion samt ro og balance. Alt dette kan trænes. Læg mærke til, at det ikke bare handler om ydre form, men om alle de faktorer, der handler om vort fysiske velvære.

Jeg vil gerne tilføje, at smil og latter, der befordrer indre jogging og følelse er vigtige faktorer i en komplet vedligeholdelse af sig selv.

7. trin er iagttagelse

Iagttagelse via en systemtænkning, der består i en anerkendelse af og en forståelse af sammenhængen og forbindelsen mellem alle ting og fænomener. Det handler om at forstå, at alt i naturen og universet er i en hårfin balance. Det handler også om at forstå, at du er et samlet resultat af den måde du tænker på, og den måde du lever og spiser.

Du er og bliver, som du tænker. Din krop er resultatet af den måde du spiser på og motionerer på. Det er dig, der styrer de 1,36 kg fedt, du har mellem ørerne.

Friheden til at vælge at gøre lige det du har lyst til

En amerikaner kom kørende i sin store Porsche cabriolet gennem et fattigt område i Mexico. Undervejs fik han øje på en mexicaner, som holdt siesta under et træ. Han standsede bilen og spurgte om vej til den nærmeste by. Under den efterfølgende samtale var amerikaneren interesseret i at få at vide, hvorfor mexicaneren spildte den bedste tid af dagen med blot at sidde og hvile sig under et træ. "Hvorfor arbejder du ikke?", spurgte han.

– "Arbejde?", svarede manden overrasket, "hvorfor skulle jeg gøre det?"

– "Tid er penge, og jo mere du arbejder, jo flere penge kan du spare op."

– "Og hvorfor skulle jeg spare penge op?"

– "Når du har penge, kan du købe alle mulige ting. Se bare på mig. Jeg har en stor bil, rent tøj til hver dag i ugen og fremfor alt friheden til at vælge at gøre lige det, jeg har lyst til."

Mexicaneren svarede: "Det er lige netop det, jeg gør."