Hvad består den gode ledertale af ?

Du bliver mere synlig og sætter tydelige spor, når du taler til og med dine medarbejdere, hvad enten det er gennem peptalken, statusopdateringen eller oplægget på stormødet. Lær her hvordan du mestrer ledertalens kunst.

 

Af Jonas Gabrielsen, Lektor på RUC, Ph.d., og Mette Møller, Ph.d.-stipendiat på KU

Den moderne ledertale er meget andet end en klassisk, formel tale, hvor lederen samler organisationen og fra et ophøjet podium adresserer den samlede medarbejderstab. Ledertalen anno 2014 er alle former for mundtlig, ikke afbrudt kommunikation, lige fra de store, formelle taler til de små hverdagstaler: Både peptalken, orienteringen, præsentationen, bestyrelsesindlægget, mødeindledningen, jubilæumstalen, velkomsten, krisetalen, statusopdateringen og talen på generalforsamlingen er ledertaler.

Læs her hvorfor du med fordel kan udskifte skrift med tale og få råd om, hvordan du gennem talen kan styrke din ledelse.

 

Læs hele artiklen her :

http://www.lederweb.dk/Strategi/Kommunikation/Artikel/112653/Ledertalen-er-dit-bedste-kommunikationsredskab

 

Læs mere:
I bogen ”Ledere, der taler – taler, der leder” af Jonas Gabrielsen, Lektor på RUC, Ph.d., & Mette Møller, Ph.d.-stipendiat på KU.

Læs alle lederwebs artikler om kommunikation

Siger du det samme som dit kropssprog?

Står du i vejen for effektiviteten? – Test dig selv her

For at finde ud af, om din organisation kan blive mere effektiv, skal du som leder svare på en række udsagn. Det kan afsløre, at det er din ledelse, der står i vejen for, at I arbejder mere effektivt. Besvar udsagnene her og find ud af, hvad du skal gøre hvis det er din ledelse, der bremser jeres effektivitet.

Af Ole Bartels – Direktør for Den effektive organisation

Den effektive organisation handler ikke kun om, hvor effektivt du som enkel person arbejder, men om hvor effektivt du leder dine medarbejdere.

Din ledelse afgør, hvor effektivt der arbejdes
Er du i tvivl om, hvor effektivt du leder, så vurder dine ledelseskompetencer ved at svare ærligt på nedenstående udsagn.

 

Læs hele artiklen her :

http://www.lederweb.dk/Dig-Selv/Effektivitet/Artikel/112441/Afklar-om-din-ledelse-er-arsag-til-ineffektivitet-

 

Læs mere:

4 trin til planlægning der holder

Alle artikler om effektivitet

10 minutter til den gode idé

Sådan får du dine medarbejdere til at ændre adfærd

Har du oplevet, at medarbejderne dukker sig og fortsætter i samme spor, når du introducerer ny strategi? Her kan du læse om, hvordan du fremkalder varige adfærdsændringer og går fra strategi til handling.

Af Mathias Grüttner, direktør Rhetorica A/S

Det sker alt for ofte, at topledelsen bruger halve og hele år på at udvikle nye strategier, for derefter at læne sig tilbage i den bløde stol og tænke: ”sådan”. For når først planen er lagt, og de store tanker er tænkt, mangler der jo ”kun” implementeringen. Men et stormøde eller et par mails alene sikrer ikke en god implementering.

Læs her om, hvordan du implementerer en ny strategi og forandringer og fremkalder de adfærdsændringer, der skal til for, at missionen lykkes.

http://www.lederweb.dk/Strategi/Organisationsudvikling/Artikel/112407/Hvordan-du-bedst-implementere-den-nye-strategi-

 

Rhetorica-lederweb

 

Læs mere:

Viden i bevægelse – implementering af videnledelse i danske virksomheder

Strategisk ledelse i en brydningstid

Læs alle Lederwebs artikler om Organisationsudvikling

Hvordan du håndterer fem arketyper af dårlige chefer

Nogle chefer inspirerer og motiverer deres ledere, mens andre gør hverdagen trist og frustrerende. Læs, hvordan du håndterer fem forskellige typer af dårlige chefer.

Af Sophie Sonn Sørensen, Lederweb

Vær en dårlig chef og bliv forfremmet
Hvis du har en dårlig chef, men alligevel ikke ønsker at søge nyt arbejde, så er der hjælp at hente. På Forbes.com giver ledelseskonsulent og partner Antoine Gerschel råd om, hvordan du håndterer fem arketyper af dårlige chefer. 
 

1) Drømmeren

Drømmeren er visionær. Denne type chef har visioner på organisationen og lederens vegne. Desværre er visionerne ofte vagt formulerede, og chefen har derfor svært ved at gå i detaljer. Det kan blive et problem for de lederne, der skal implementere chefens visioner. Drømmeren har typisk også svært ved at give feedback på lederens indsats. Hvis man samtidig arbejder i et miljø, der ændrer sig hurtigt og konstant, kan det gøre situationen endnu mere kompliceret.

Løsning:
Hvis din chef er en “Drømmer”, så er det vigtigt, at du udfordrer din chefs vage udmeldinger. Det gør du ved at stille spørgsmål. Lad dig ikke vildlede af din chefs uklare forklaringer om, hvad hun forestiller sig. Efterspørg præcise instruktioner om, hvad der rent faktisk forventes af dig. Det betyder måske adskillige møder med din chef – specielt hvis situationen og drømmerens vision ændrer sig fra dag til dag.

 

2) Perfektionisten

Perfektionistiske chefer har ofte fået succes i deres arbejdsliv ved at være detaljeorienterede og fordybe sig i problemstillinger. Når de bliver chefer befinder de sig pludselig i en situation, hvor der er brug for, at de lægger mere afstand til udførelsen af opgaverne og har et større overblik. Denne type chefer føler, at de mister kontrol, fordi de er nødt til at uddelegere opgaver. Derfor har de det bedst med at vide alt og kontrollere alle. 

 

Løsning:
Hvis du er ny leder, så synes du måske, at en perfektionistisk chef er god, fordi du har behov for at få faglige råd og feedback. Men efterhånden som du får mere erfaring, er det vigtigt, at du gør din chef opmærksom på, at du kan klare dig selv, og at hun ikke behøver at se dig over skulderen hele tiden. Tag en samtale med din chef, hvor du gør opmærksom på problemstillingen.  

 

3) Bøllen

Bølle-chefen overfalder sine ledere verbalt. Hun fornærmer dem og stjæler deres ideer. Typisk slipper bøllen afsted med sin opførsel i nystartede organisationer og i krisesituationer, hvor skuden skal på ret køl igen. Det gør de, fordi de har et højt energiniveau, de er selvsikre, ved hvad de vil, og får tingene til at ske. Desværre er de svære at arbejde sammen med, og de chikanerer deres ledere og får succes på andres bekostning.
Løsning:
Konfrontér din bølle-chef – men gør det med omtanke. Ofte respekterer selvsikre mennesker med magt andre, hvis de selv viser styrke og selvsikkerhed. Vis derfor selvsikkerhed – og gør opmærksom på, at du forventer respekt. Dem, der lider mest under en dårlig chef, er ofte de ledere, der ikke forsvarer sig selv og ikke kræver at blive behandlet med respekt.

 

4) Den behagesyg chef

Behagesyge chefer er ubeslutsomme og trives bedst, når alle er glade. Selvom de har autoritet til at træffe beslutninger, så vil de ofte ikke bruge deres magt. De formår ikke at give feedback på, hvordan lederne klarer sig, eller om organisationen gør fremskridt. Det skader både organisationen og arbejdsmiljøet.

 

Løsning:
Gerschel giver ikke et konkret råd om, hvad du gør, hvis du har en behagesyg chef. De er vanskelige at tackle. I stedet konstaterer hun: ”Hvis du har en behagesyg chef, så er du som regel ikke en del af et vinderhold.”

 

5) Robotten

Når en chef fokuserer på det tekniske på bekostning af medarbejdernes følelsesmæssigebehov, så er der tale om en robotchef. Robotchefen er vant til at håndtere tekniske problemer, men når de skal håndtere ledelsesudfordringer i forhold til deres ledere, tager deres tekniske instinkt over. 
Løsning:
Glem alt om e-mails og sms’er og kræv et møde, hvor du vil have din chefs fulde opmærksomhed. Når du indkalder chefen til mødet, skal du fremstå selvsikker og være insisterende. På den måde får chefen også indtryk af, at emnet er vigtigt. 

 

Artiklen er oversat og redigeret – læs den originale artikel fra Forbes “5 Bad Bosses And How To Beat Them”

Læs mere:

Ihh… hvor er du irriterende

Sådan håndterer du en gnaven medarbejder

Ledelse af ledere

Machiavelli: Få mestermanipulatørens vigtigste ledelsesråd

Find alle Lederwebs artikler om lederrollen her