9 ting du skal gøre for at blive opfattet som en fair leder

At være en fair leder er ikke nogen let opgave. Her giver en adfærdsekspert dig hemmeligheden bag at blive opfattet som en fair leder af dine medarbejdere.

lead help others

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Esben Buch-Hansen, Lederweb

Tænk over, hvordan andre gerne vil behandles af dig, og ikke på, om du mon bliver behandlet fair af andre. Sådan lyder opsangen fra Albert Bernstein, der er ekspert i adfærd på arbejdspladser. Begrebet ”fairness” kan være skadeligt i organisationer, hvis du som leder kun fokuserer på om andre mennesker er fair over for dig. Hvis du i stedet tænker på retfærdighed i form af, hvordan andre mennesker gerne vil have dig til at behandle dem, så kan fairness gøre dit liv både lettere og mere produktivt. Det mener Albert Bernstein, der er ekspert i adfærd på arbejdspladser.

Albert J. Bernstein er Ph.d. i klinisk psykologi, forfatter og konsulent. Han er kendt for at undervise folk i at konfrontere, vanskelige og skræmmende situationer. Bernstein er forfatter til en række bøger om arbejdspladsen som f.eks. ”Emotional Vampires at Work”,  ”Am I the Only Sane One Working Here?”, ” Dinosaur Brains” og ”How To Deal With Emotionally Explosive People”.


En af de vigtigste egenskaber at besidde som leder er evnen til at fremstå fair overfor dine medarbejdere, og hemmeligheden ved at blive opfattet som en fair leder, er evnen til at vise, at du ser tingene fra medarbejdernes synspunkt.

Walk the talk

Som i mange af livets øvrige forhold er det ikke nok at bruge store og bevingede ord. Som leder er du nødt til selv at efterleve dine dessiner – You have to walk the talk! Medarbejdernes opfattelse af, om du er en fair leder, afhænger i høj grad af, hvad du gør, og mindre af, hvad du siger.

Formår du ikke at efterleve egne regler eller tilgodeser du enkelte medarbejdere frem for andre, så træder en negativ dynamik i kraft i organisationen, og der opstår mistillid til lederen. Det kan fx betyde, at dine medarbejdere tilbageholder vigtig viden eller bliver modvillige i implementering af de løsninger, organisationens ledelse siger god for. Det er derfor afgørende for din og organisationens evne til at yde, at dit forhold til dine medarbejdere er præget af en fair og tillidsfuld stemning.

Her er Bernsteins ni tips til at blive opfattet som en fair leder

1. Rul ærmerne op, kom ud på gulvet og arbejd sammen med dine medarbejdere, så ofte som muligt. Eller lad dem vide, hvad du laver, når du ikke er synlig. Hvis du bruger meget tid på møder, så fortæl om mødernes emner og indhold. Hvordan påvirker de organisationen? Og hvad gør det/du for afdelingen? Det er kompetenceudviklende for medarbejderne at få indsigt i, hvordan jeres afdeling spiller sammen med den øvrige organisation. Samtidig er det et udtryk for tillid, ærlighed og inddragelse overfor dine medarbejdere, der nu ved, hvor de har dig.

2. Vær specifik. Du skal klart udspecificere, hvad der skal til for at gøre et godt stykke arbejde. Lad medarbejderne vide, når de gør det rigtige, men mindst lige så vigtigt er det at fortælle dem, når de gør det forkert. Rene linjer gør det nemmere for medarbejderne at vide, hvad de skal forholde sig til, og hvordan de skal håndtere opgaven.

3. Bed ikke medarbejderne om at gøre ting, der ikke er deres ansvar. Selvfølgelig er der plads til diskussion om arbejdsopgaver. Men du skal forklare, hvorfor den ønskede opgave er medarbejderens ansvar. Du behøver ikke altid at følge en konform jobbeskrivelse, men du må aldrig bede medarbejderne om at udføre opgaver, der får dem til at ligne din personlige tjener.

4. Få ikke medarbejderne til at gøre ting, som er sårende, nedværdigende, eller får dem i problemer. Hvis du planlægger, at der skal udføres sådanne opgaver, er det vigtigt, at du på forhånd advarer medarbejderne om risikoen på forhånd, og forklarer dem, hvorfor det er dem, der er bedst til at løse opgaven, så de forstår dine bevæggrunde.

5. Erkend, at straf er den nemmeste – men mindst effektive – form for adfærdskontrol. Undgå fristelsen til at hænge folk ud. Det koster mere, end det er værd. Når noget går galt, skal du løse problemet i stedet for at placere skylden.

6. Sørg for, at belønning og straf er forudsigeligt. Hvis der er regler, så følg dem. Hvis du ikke kan eller vil følge dem, skal du ændre dem. Intet udhuler opfattelsen af fairness mere end at have regler, der kun håndhæves, når det er belejligt.

7. Vær synligt upartisk. I teorien betyder fairness, at samme regler gælder for alle. Det kan være vanskeligt at efterleve for dig, for som leder skal du både tale for samt udvise lighed. Samtidig kan det være endnu sværere for dine medarbejdere at få øje på ligheden, da alles opfattelse af retfærdighed starter med overvejelser om, hvor vidt andre bliver behandlet bedre og får bedre vilkår end dem selv.

Det er lettere at give det vigtigste arbejde til de bedste medarbejdere og at tildele mindre vigtige opgaver til medarbejdere, der ikke er helt oppe i gear. Resultatet er imidlertid, at dine bedste medarbejdere kan komme til at føle, at du ”belønner” dem med ekstra arbejde, og lader de sløve medarbejdere slippe for tage fat. At uddanne de mindre effektive medarbejdere eller kræve mere af dem tager mere tid og kræfter, men vil give dig point hos de hårdt arbejdende.

8. Fyr medarbejdere i stedet for at presse dem ud. Organisationens juraafdeling vil formentlig være uenig i dette råd. Men det er bedre for både dig selv og organisationen, hvis folk bliver behandlet ordentligt og ved, hvad de har med at gøre. Sandheden er, at intet udhuler moralen mere end at have en medarbejder, der langsomt er ved at blive drevet ud.

9. Husk den første regel i PR. For at blive betragtet som en retfærdig leder, skal du huske den første regel inden for public relations: “Hvordan, det tager sig ud, er vigtigere, end hvad det er.” Hvis dine medarbejdere ser dig som fair, vil de gøre næsten alt for dig. Hvis ikke, vil de gøre, hvad der kræves, og intet mere.

Artiklen er frit oversat fra Barking up the wrong tree.

Læs mere her:

Guide til god ledelse

Lær succesfulde lederes rutiner 

Succesfulde lederes rutiner

 
Forbes har indkredset en række rutiner, som de bedste ledere gør dagligt. Læs her, hvad du skal indlære for at øge din lederskabskapacitet.

Af Esben Buch-Hansen, Lederweb

De mest succesrige ledere er instinktive beslutningstagere. De har truffet beslutninger så mange gange i løbet af deres karriere, at de bliver immune over for det pres, der er i forbindelse med at træffe beslutninger og er derfor ekstremt intuitive omkring processen med at træffe de mest strategiske og bedste beslutninger.

Evnen til at træffe de rigtige beslutninger bygger ofte på erfaringsdannelse baseret på en lang række forskellige omstændigheder, personlighedstyper og uforudsete fejl. Derved har de lært, at overskue konsekvenserne af det, de gør.

Her er Forbes liste over de nogle af de ting, du skal gøre automatisk, hver dag, for at være en succesfuld leder;

 

1. Gør det trygt at ytre holdninger

 

Ledere kan virke skræmmende med deres titel og beføjelser, når de træder ind i et lokale. Men gode ledere er klar over dette og opfordrer derfor altid kolleger og medarbejdere til at tale frit. Succesfulde ledere evner at lede opmærksomheden væk fra sig selv og opmuntre andre til at give udtryk for deres meninger.

 

2. Træffer beslutninger

 

Succesfulde ledere er forrygende beslutningstagere. Enten formår de at facilitere dialogen til at få deres kolleger til at nå frem til en konklusion, eller også gør de det på egen hånd. Gode ledere kender vigtigheden af at tage hurtige beslutninger, når det er påkrævet. De fokuserer på at få ting til at ske og spilder ikke deres tid på spørgsmål, som forstyrrer øjeblikket.

 

3. Kommunikerer forventninger

 

Succesfulde ledere er gode kommunikatorer. Det gælder især, når det kommer til at kommunikere forventningerne til resultater. De minder konstant om de mål, der skal nås, og hvor meget tid medarbejderne har for at komme dertil ved at kommunikere forventninger bliver organisationens kerneværdier og formål tydelige for medarbejderne.

 

4. Udfordrer medarbejdere til at tænke ud af boksen

 

De mest succesrige ledere forstår deres medarbejderes tankegang, kapaciteter og forbedringsområder. De omsætter den viden og indsigt til at udfordre deres team til at tænke ud af boksen og presse dem til at favne bredere.

De gode ledere udmærker sig ved at holde deres folk oppe på tæerne ved ikke at tillade dem at blive for komfortable. Sideløbende giver de dem nye værktøjer til at udvikle sig. På den måde udvikler de både organisationen og medarbejderne.

 

5. Står til ansvar for andre

 

Succesfulde ledere tillader, at deres medarbejdere leder dem. Dette betyder ikke, at de tillader andre at styre dem, men de er modtagelige for råd fra medarbejdere og samarbejdspartnere. Når de har lavet en fejl, tager de ansvar for det.

 

6. Ledere er gode rollemodeller

 

At gå foran og vise det gode eksempel lyder nemt, men nogle ledere opererer ikke i overensstemmelse med det. Succesfulde ledere praktiserer, hvad de prædiker, og er opmærksomme på deres handlinger. De ved også, at alle holder øje med dem og observerer enhver bevægelse.

 

7. Mål- og præstationsbelønner

 

Gode ledere har altid en finger på pulsen i forhold til, hvem der præsterer bedst i organisationen. De anerkender hårdt arbejde og en god indsats uanset resultatet, og de er opmærksomme på at belønne det.

 

8. Giver kontinuerlig feedback

 

Mange medarbejdere ønsker, at deres ledere er opmærksomme på dem, og de sætter pris på løbende indsigt. Ikke bare ved den årlige MUS.

Succesfulde ledere giver altid feedback og bifalder gensidig feedback ved at skabe troværdige relationer til deres medarbejdere.

 

9. Fordeler ressourcerne hensigtsmæssigt

 

Succesfulde ledere kender deres talentmængden og ved, hvordan de aktiverer medarbejderne bedst. De ved, hvordan de bruger medarbejdernes styrker bedst, og præcist hvornår en medarbejders unikke færdighed skal sættes i spil.

 

10. Stiller spørgsmål og søger råd

 

Succesfulde ledere stiller spørgsmål og søger råd. Gode ledere er nysgerrige og søger efter mere viden. De har ofte et netværk af mennesker, de henvender sig til i vanskelige situationer, men tager også imod rådgivning fra andre.

 

11. Udstråler positiv energi og attitude

 

Succesfulde ledere skaber en positiv og inspirerende kultur på arbejdspladsen. De forstår at afstemme tonen og skaber en holdning, der motiverer medarbejderne til at tage affære. De fremstår sympatiske, respekteret og med en stærk vilje.

 

12. Er store læremestre

 

Succesfulde ledere holder sig opdateret på trends og nyheder, og er glade for at dele viden om deres omgivelser. De tager sig tid til at være mentorer for deres medarbejdere, og investerer gerne deres tid i dem, der viser, at de er i stand til og ivrige efter at komme videre.

 

13. Nyder deres ansvar

 

Succesfulde ledere elsker ledergerningen – ikke for beføjelsernes skyld, men for formålet og meningen i det, de kan skabe. De får ikke et kick ud af at have magt. Udbyttet for dem er at rekruttere de rigtige mennesker og udvikle dem.

Det handler om evnen til at tjene andre, og det kan kun ske ved at nyde, hvad du gør.

I sidste ende er succesfulde ledere i stand til at opretholde deres succes, fordi disse 13 rutiner giver dem mulighed for at øge værdien i deres organisation. De tjener som katalysatorer for talent, kultur og resultater.

Artiklen er frit oversat fra Forbes.

 

Læs mere:

Væksthus publikationen Ledere der lykkes

Væksthus publikationen Succesfulde lede i sundhedsvæsenet

Lær af jeres successer

Vend dine fejl til succes

Boost dine rutiner efter ferien

Det er afgørende for din effektivitet at starte og slutte din arbejdsdag bedst muligt. Det kræver, at du tænker over, hvad du plejer at gøre, for at du kan revurdere dine rutiner. Dine rutiner og din planlægning er nemlig vigtig for at få mest udbytte af din arbejdsdag, og når du som leder skal være et forbillede for dine medarbejdere. Få her nogle råd om, hvordan du sætter ind.

Af Agnete Nyholm, Lederweb

6318145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferien er forbi, og du har forhåbentlig ladet batterierne op, så du kan vende tilbage til arbejdet med fornyet energi. Nu er det tid til at starte på ny og få indarbejdet nogle gode rutiner. Som leder kan din bunke af opgaver hurtigt vokse sig større med nye møder, deadlines og hasteopgaver efter en ferieperiode.

 

 

 

 

 

 

Her er der to ting, der er afgørende for din effektivitet, nemlig måden du starter og slutter din arbejdsdag på. Det skriver den amerikanske arbejdslivsekspert Jacquelyn Smith på Forbes.com. Derfor får du her en liste med råd om, hvad du bør gøre, når du møder om morgenen, og når du skal slutte din dag. 

 

 

 

 

 

 

Start din dag på en god måde

De første timer af din arbejdsdag har en afgørende betydning for din produktivitet i de efterfølgende timer, fordi den enten kan styre eller afspore dit fokus. Derfor kan en god morgenrutine være guld værd, fordi den slår tonen an for resten af dagen. Hvis du sørger for gode morgenvaner, er kimen lagt til at være produktiv. På den måde vil du ved dagens afslutning føle dig mindre distraheret. Derfor får du her syv råd til gode opstartsrutiner:

 

1. Kom til tiden
Det lyder måske indlysende. Men for nogle er det ikke helt klart, at kommer man for sent, giver man dels et dårligt indtryk, og det kan også være medvirkende til at forsinke resten af dagen. At komme til tiden og gerne lidt før tid gør samtidig dit mindset klar til dagen.

 

2. Lad være med at være morgensur
Vær opmærksom på dit humør, når du møder ind om morgnen. Det smitter af på dine kollegaer, hvis du kommer vrissende ind, fordi bukserne satte sig fast i cykelkæden på vej til arbejde. Er du ikke morgenmenneske, så øv dig alligevel i møde dine kollegaer med et smil og en positiv attitude, når du møder ind. Det gør en forskel for både dig selv og dine medarbejdere, at dagen stater positivt. Dine første signaler om morgenen præger nemlig stemningen i medarbejdergruppen resten af dagen.
3. Tag en dyb indånding
Det er ment helt bogstaveligt. Gør noget, der kan få dig til at fokusere på nu og her. Gear ned og giv dig selv et øjeblik, hvor du mærker dig selv og din vejrtrækning. Det hjælper til, at du starter hver dag med en ren tavle. Det kan godt være, du er med i projekter, opgaver og møder, der er fortsat fra dagen forinden. Men prøv at gøre hver dag til en ny start. Lad diskussioner og uoverensstemmelser fra gårsdagen blive mødt med nye øjne.
4. Organisér din dag
Udnyt det første stykke tid til at planlægge dine prioriteter og fokusere på hovedopgaverne. Rigtig mange bliver distraherede som det første om morgenen af at åbne indbakken med ophobede emails, som skriger på opmærksomhed. Men lad dig ikke distrahere af din inbox; en bunke af emails kan blive distraherende og ødelægge den opgaveprioritering, du har sat for resten af dagen. Hav fokus på din to-do-liste – det skærper dit fokus, så du når dine opgaver.

 
5. Vær til stede og afstem med dine medarbejdere
Det er essentielt, at lederen er til stede mentalt over for medarbejderen. Tag dig tid til at møde dine medarbejdere – skab øjenkontakt, smil og spørg ind til dem. Kontakten kan handle om deres weekend, eller om de eventuelt skal bruge din hjælp. At tage denne pulsmåling på dine medarbejdere om morgenen kan være med til at skabe en god stemning for resten af dagen. En hurtig 5-10 minutters team-snak kan også være en effektiv måde for mange at starte dagen på. Gør det stående, uden stole og få alle til at dele deres topmål for dagen. At lave denne lille øvelse hjælper dine medarbejdere og dig selv til at fokusere – og endnu mere vigtigt: Det samler dit hold. Ved at dele dine mål med andre, er chancen for at realisere dem større.

 

6. Planlæg de vigtigste telefonsamtaler 
Hvis du ved, at du skal i kontakt med én eller flere kollegaer i løbet af dagen, så planlæg dine telefonopkald som det første. Hvis du venter til efter frokost, er der en stor chance for, at du har sværere ved at få fat på vedkommende. Det er frustrerende at prøve at få noget færdigt og ikke kunne komme videre med arbejdet på grund af løse ender. Dette gælder også for vigtige emails, sørg for, at de er sendt af sted i de tidlige timer.

 
7. Planlæg en formiddagspause til eftertjek
Hold en kort pause midtvejs, inden du går til frokost. Stop op, og se, hvor du er. Tjek din prioriteringsliste og se, om du holder din tidsramme, eller er blevet distraheret af noget, der har taget din tid, eller om en opgave har taget for lang tid. På den måde kan du øve dig i at holde momentum og nå dine opgaver.

 

 

Slut dagen – og sæt scenen for næste arbejdsdag

Et vigtigt skridt til en succesfuld arbejdsdag starter i virkeligheden dagen inden. Afslutningen på din dag er afgørende, da den sætter scenen for din opstart den efterfølgende dag. At slutte dagen på en god måde vil sikre dig, at du ser tilbage på den med en følelse af tilfredshed. Her er syv tips til at få en god lukning på din arbejdsdag:
1. Evaluér din to do liste
Sørg for, at du er up to date med dine vigtigste opgaver. Hvis du ikke er tilfreds med, hvor langt du er, så planlæg det, der er nødvendigt at gøre, så du ikke kommer længere bagud. Overvej, hvad du skal have klaret næste dag og lav en plan for, hvad du vil prioritere. Afslutningen på dagen er også tiden til at overveje, hvem du har brug for at kontakte som det første den efterfølgende dag. På den måde er du forud med arbejdsopgaverne, allerede når du møder ind næste dag. Alt det, du kan gøre for at få et forspring næste dag, vil hjælpe dig til en mere produktiv dag.
2. Hold dig opdateret med din chef og dine kollegaer
Det kan være en idé at vende status på projekter med chefen eller med dine kollegaer, inden du går hjem. Dette er også en mulighed for at dobbelttjekke deadlines og bekræfte, at alle arbejder på samme spor.

 
3. Få en lukning
Sidst på dagen er det bedste tidspunkt til at håndtere opgaver, som ikke kræver kontakt, og hvor telefonopkald, emails og andre forstyrrelser er stilnet af. Sørg for at samle de løse ender, så du kan frakoble dig arbejdet, når du går ud af døren. Lad være med at efterlade et hængeparti, som hurtigt kan ordnes. På den måde undgår du følelsen af at have noget hængende over hovedet, når du kommer hjem.

 
4. Reflekter over dagen
Desværre er der ikke mange, der gør det. Mange skynder sig ud af døren, ligeså snart de er færdige med deres arbejde. Men hvis du giver dig selv et øjeblik til at reflektere over din bedste præstation eller succes, går du fra dit arbejde med en bedre følelse. Det vil give dig lyst og mod på en ny arbejdsdag.

 

5. Tag hjem med en positiv stemning
Vær opmærksom på noget, der er gået godt eller efterlad en tak-skal-du-have-notits på en kollegas bord. Har du medarbejdere, som henvender sig til dig, så sig et par opmuntrende bemærkninger. De fleste medarbejdere vil gerne føle sig værdsat og vide, at de gør en forskel. Lige så vigtigt er det også at sige farvel i stedet for i stilhed at smutte af sted.
6. Afbryd forbindelsen og lad stress blive på arbejdet
Vær ikke bange for at slukke for din mobil eller i det mindste slukke for email notificeringer. Når du forlader arbejdet, så fortæl dine kollegaer om tidsrum, du ikke vil være til stede. Når du går ud af døren, så forpligt dig på at lade stress ligge bag dig. Det kan være svært at forlade arbejdet i travle perioder, hvor arbejdsopgaverne spidser til. Men at tage stress med hjem fra arbejdspladsen vil ikke gøre nogen godt.
7. Gå hjem!
Lad være med at sigte efter, at være den sidste, der går. Du vil gøre dig selv udmattet og din produktivitet vil dale. Én ting er at arbejde hårdt på og være produktiv, en anden at blive hængene for længe og være ineffektiv. Derfor er det bedre at planlægge næste dag, få slappet af og starte på en frisk næste dag. Hvis flere kollegaer har kaldt dig arbejdsnarkoman, eller du har glemt navnet på din hund, er det tid til at give 80 pct. i stedet for 110 pct. 
 

Hav det godt – også når du ikke er på arbejde

Er du fanget i rutiner, der ikke indeholder disse skridt, er det umagen værd at tage dine vaner op til genovervejelse og måske lave nogle justeringer. Opstart og afslutning på dagen er det bedste tidspunkt at skabe nogle afgørende vaner, der efterhånden bliver faste rutiner, så du bliver mere fokuseret og produktiv. Den grundlæggende pointe med at starte og afslutte dagen på god vis er, at det har en stor effekt på både din arbejdsdag og den dosis af stress eller glæde, du tager med dig hjem. Det kan påvirke dit helbred, dit søvnmønster, dit familieliv og din generelle fysiske og mentale sundhed.
Artiklen frit redigeret og oversat fra Forbes: 14 Things You Should Do at the Start of Every Work Day og 14 Things You Should Do at the End of Every Work Day

 

Læs også:

6 råd: Sådan udngår du stress efter ferien

Når medarbejderne kommer tilbage fra ferien

Bevar din energi efter ferien

Genfind din (leder)form med mindfulness

Job via netværk

af Job og Karrierekonsulent hos Lederne Gitte Gladding 

 netvaerk

 

 

 

 

 

 

At kende nogen, som kender nogen, der kender nogen… Det er en effektiv måde at sætte fut i karrieren, uanset om du er mellem to job eller søger videre fra den lederstilling, du har nu. Når du bruger netværk til at søge job, handler det om at få skabt nye kontakter og genoplivet gamle.

– Overvej, hvem, der kan hjælpe dig videre. Det er sjældent dem, der er tættest på dig privat, der kan lede dig til dit næste job. Men det kan for eksempel være dine tidligere samarbejdspartnere og kunder, som hører til den branche, du gerne vil arbejde i, eller tidligere kolleger, som arbejder i en bestemt virksomhed, du finder interessant, siger Job og Karriekonsulent hos Lederne Gitte Gladding.  

Det kan være grænseoverskridende for nogen at skulle sælge sig selv i forhold til et nyt job, fortæller hun. Men det er vigtigt, at du får fortalt omverden, at du søger nyt arbejde. Selv om du måske synes, at du har tonet flag som jobsøgende, kender omverdenen ikke nødvendigvis dine særlige spidskompetencer tilføjer hun.  

Hvad byder du ind med? 
Men undgå at spørge direkte, om de har et arbejde til dig, for det kan bringe både dine relationer og dig selv i forlegenhed, hvis der ikke lige er et job eller hvis de måske ikke ønsker at arbejde sammen med dig. 

– Du kan sagtens bede om indsigt i, hvad der rør sig i virksomheden eller branchen eller bede om et godt råd. Du skal også vise, at du ikke bare vil have, men at du har noget at byde ind med, siger Gitte Gladding.

Det gælder både over for en potentiel ny arbejdsgiver og for dit netværk i bred forstand. Den personlige kontakt skal tage udgangspunkt i, om du har en god idé, iagttagelse eller viden, som vedkommende kunne have nytte af. Du kan også øge din markedsværdi og eksponere dig bredt ved for eksempel at dele fagartikler eller stillingsopslag, som kan hjælpe andre, på de sociale medier som for eksempel LinkedIn.

Og det er bare om at komme i gang, for folk vil gerne hjælpe og give et godt råd, hvis de kan, forsikrer Gitte Gladding.

Brug dit netværk

 • Kortlæg dit netværk
  Hvem kender du fra din karriere, uddannelse, privat og andre steder, som kan medvirke til at finde en jobåbning? Hvad kan de enkelte relationer bidrage med af viden, adgang til relationer eller sparring?
 • Forbered dig grundigt
  Hvad vil du opnå med mødet? Hvordan vil du markedsføre dig? Hvad skal din elevatortale indeholde? Hvad kan du, og hvilken værdi og resultater kan du tilføre en ny virksomhed? En præcis og kort elevatortale medvirker til en god netværkssamtale, hvor dine relationer forstår, hvad du konkret går efter.
 • Kontakt dit netværk
  Vær personlig og velovervejet. Spørg ind til, hvad der rør sig i deres virksomhed og deres branche. Husk, at folk gerne både vil fortælle om deres egen verden og hjælpe, hvis de kan. Du kan eventuelt begynde med at spørge tidligere kolleger, hvad de særligt satte pris på i samarbejdet med dig.
 • Kontakt dit netværks netværk
  Søg viden, overblik og opbyg tillidsfulde relationer. Er der ikke de rette personer i dit netværk, må du i gang med at udbygge dit netværk. Udvid dit netværk med nysgerrighed og ved at lytte i mødet med nye mennesker. Deltag på konferencer, gå-hjem-møder, i netværksgrupper eller bliv frivillig og vis dine kompetencer i andre sammenhænge.
 • Hold dit netværk ved lige
  Følg op på de møder og mailudvekslinger, du har haft, og lad relationerne vide, når der sker af nyt. Fortæl dem, hvilken betydning deres råd og hjælp har haft i din jobsøgning.

 

LEAN – Think Simple – KaffeKaizen – fjernelse af spild

Kom i tanke om en fin video jeg havde set engang på Youtube om Lean (de 7 spildtyper)… anskueliggjort med kaffebrygning.

http://www.implement.dk/da/cases_viden/film/kaffekaizen.html

KaffeKaizen – fjernelse af spild

Hvis man kun skal vælge én sætning til at beskrive, hvad Lean handler om, er det fjernelse af spild. Spild findes i alle organisationer, også hos Toyota. Lean handler om løbende at forbedre varens eller tjenesteydelsens flow ved at skære spild væk.

Det kan kun lykkes, hvis medarbejderne kan se spildet på en struktureret form og inden for eget arbejdsområde således, at de mest fordelagtige forbedringer kan indføres i det samlede flow. At lære at se kræver ændringer i virksomhedens kultur, og en sådan ændring sker ikke ved at presse nye procedurer ned i organisationen, men kun ved at involvere og uddanne medarbejderne. Lean skal være en spændende udvikling.

Vi har udviklet et værktøj, der kan hjælpe til at åbne medarbejdernes øjne og give dem lyst til at fjerne spild. Vi har valgt at tage udgangspunkt i en hverdagssituation, som alle kan forholde sig til – nemlig at brygge kaffe for gæster. Det har vi gjort ud fra devisen: Det skal være sjovt at lære at se.

Se hele KaffeKaizen-filmen nedenfor.

 

kaffe

 

 

 

 

 

KaffeKaizen
 
Download video

http://www.implement.dk/da/cases_viden/film/kaffekaizen.html