Hvis du vil give din karriere et kvalitetstjek – 5 Spørgsmål du kan stille dig selv

Karriere – lader du tilfældighederne styre?
 
For ganske nylig var jeg indbudt af en kreds af erhvervsledere til at udfordre dem på karriereplanlægning. Det, der gjorde det til en anderledes og særlig oplevelse, var, at erhvervslederne også have indbudt Lakha Lama. Lamaen, som bor i Danmark, var indbudt til at holde et oplæg om succes i livet.

Af Susanne Teglkamp

Lamaen fortalte sin livshistorie, som bl.a. indeholdt en flugtfra Tibet og at have mistet alt – hændelser der kunne have knækket mangen en dansker eller i hvert tilfælde gjort ham til en bitter mand. Men Lamaen kunne med stor overbevisning sige, at han var en lykkelig mand. En del af hans lykke lå i, at han ikke blev hængende i fortiden, for den kunne han ikke gøre om, at han var nærværende i nuet, at han havde positive håb for fremtiden og at han satte sig nogle mål for sit liv.

Han havde også et andet vigtigt budskab, at du selv er ansvarlig for din personlige lykke. Hvis du lader din personlige lykke afhænge af, hvad andre mener om dig, gør med eller mod dig, så giver du andre magten over dit liv. Og hvad har Lamaens indlæg så med karriere at gøre? Jo, der er en klar parallel. Hvis du vil have en god karriere, er du også nødt til selv at sætte en retning og ikke mindst selv at tage ansvar.

Lad være med at handle i panik!
En del mennesker mistrives i den grad på deres job, at de bare vil have hjælp til hurtigst muligt at få et nyt job. De er næsten i panik. Deres umiddelbare strategi er at skyde med spredehagl på det meste af det, der rør sig på jobmarkedet. Når man søger væk fra noget, er der temmelig stor risiko for, at nissen flytter med. Så de ting, du ikke kunne have i dit gamle job, vil måske også vise sig i dit nye job.
I stedet for bør strategien være at vælge hen imod. At lade ens valg være styret af noget man gerne vil hen til i stedet for noget, man gerne vil væk fra. Din første opgave er således at finde ud af, hvad der driver og motiverer dig.

Styres din karriere af mål eller visioner?
Vi arbejder med visioner på vores arbejdspladser – men når det gælder vores karriere – så har de færreste en vision eller en sigtelinie.
I 1960erne spurgte en professor fra Harvard Universitet ca. 1.500 elever, hvorfor de var på Harvard. 200 svarede, at de havde en vision, de ville realisere, 1.300 svarede, at de ønskede succes. 20 år senere undersøgte han, hvordan det var gået de studerende. Ud af de 1.500 studerende var 150 blevet dollarmillionærer. 149 tilhørte gruppen, der havde en vision, kun én kom for den gruppe, der ønskede succes. Historien siger noget om, at ønsket at blive administrerende direktør ikke er tilstrækkeligt og ikke det, der bærer. Derimod handler det om at have en idé – noget at brænde for – en vision. Og lade den personlige vision være ledetråden, så er der en større chance for rent faktisk at få succes med, hvad dertil hører af gode jobs og høje lønninger.

Giv dig selv rum til at reflektere
Hvor tit stopper du op og forholder dig til, om du er på rette vej i dit arbejdsliv? Lad mig gætte, det ikke sker ret tit. Vi forholder os til så meget – men ikke så tit til os selv og vores karriere – kun når vi er utilfredse. Alt for tit lader vi dagligdagens gøremål og udfordringer fylde det hele. Den ene dag tager den anden.

Det er oftest tilfældigheder, der styrer vores karriere. Vi får en henvendelse, vi ser et spændende job, vi er trætte af vores nuværende job, og så slår vi til. Det er sjældent en personlig strategi, der styrer vores valg. De primære årsager til, at vi ikke er tilfredse med vores jobs og karriere, er, at vi lader tilfældighederne råde, at vi ikke stopper op og reflektere over vores tilværelse og hvor vi er på vej hen.

5 Spørgsmål du kan stille dig selv
Hvis du vil give din karriere et kvalitetstjek, kan du enten en stille stund for dig selv eller i dialog sammen med en samtale partner reflektere over følgende spørgsmål:

 1. Hvordan trives jeg egentlig på mit arbejde? Har jeg flest af de gode dage, når jeg gør regnebrættet op?
 2. Kunne jeg forestille mig at sidde i dette job om 5 år?
 3. På hvilke punkter har jeg rykket mig om 5 år?
 4. Hvad skulle gøre, at jeg er attraktiv på jobmarkedet om 5 år?
 5. Søger jeg hen til eller væk fra?

Der er selvfølgelig en masse andre spørgsmål, der kan stilles. Det vigtigste er, at du stopper op en gang imellem og reflekterer over din karriere. At du tager dig selv alvorligt, og at du tager ansvaret på dig for at få et lykkeligt liv herunder også en karriere, der giver dig mening, glæde og tilfredsstillelse.

“The Rules” (From a Man’s Perspective)

Please note … these are all numbered "1" ON PURPOSE!

1. Learn to work the toilet seat. You’re a big girl. If it’s up, put it down. We need it up, you need it down. You don’t hear us complaining about you leaving it down.

1. Birthdays, Valentines, and Anniversaries are not tests to see if we can find the perfect present yet again!

1. Sunday equals sports. It’s like the full moon or the changing of the tides. Let it be.

1. Shopping is NOT a sport. And no, we are never going to think of it that way.

1. Ask for what you want. Let us be clear on this one: Subtle hints do not work! Strong hints do not work! Obvious hints do not work! Just say it!

1. Most guys own three pairs of shoes , tops. What makes you think we’d be any good at choosing which pair, out of thirty, would look good with your dress?

1. Yes and No are perfectly acceptable answers to almost every question.

1. Come to us with a problem only if you want help solving it. That’s what we do. Sympathy is what your girlfriends are for.
1. A headache that lasts for 17 months is a problem. See a doctor.

1. Check your oil! Please.

1. Anything we said 6 months ago is inadmissible in an argument. In fact, all comments become null and void after 7 days.

1. If you won’t dress like the Victoria’s Secret girls, don’t expect us to act like soap opera guys.

1. If something we said can be interpreted two ways, and one of the ways makes you sad or angry, we meant the other one.

1. Let us ogle. We are going to look anyway, it’s genetic.

1. You can either ask us to do something or tell us how you want it done. Not both. If you already know the best way to do it, just do it yourself.

1. Whenever possible, please say whatever you have to say during commercials.

1. ALL men see in only 16 colors, like Windows default settings. Peach, for example, is a fruit, not a color. Pumpkin is also a fruit. We have no idea what mauve is.

1. If it itches, it will be scratched. We do that.

1. We are not mind readers and we never will be. Our lack of mind-reading ability is not proof of how little we care about you.

1. If we ask what is wrong and you say "nothing," we will act like nothing’s wrong. We know you are lying, but it is just not worth the hassle.

1. When we have to go somewhere, absolutely anything you wear is fine. Really!!

1. Foreign films are best left to foreigners. (Unless it’s Bruce Lee or some war flick where it doesn’t really matter what they’re saying anyway.)

1. It is neither in your best interest or ours to take the quiz together. No, it doesn’t matter which quiz.

1. BEER is as exciting for us as handbags are for you.

1. I’m in shape. ROUND is a shape.

1. Thank you for reading this, Yes, I know, I have to sleep on the couch tonight, but did you know we really don’t mind that, it’s like camping.

Vær en originalDet kræver mod hvis du skal leve efter dine værdier, håb, og drømme.

Det at være autentisk handler ikke kun om at sige sandheden – det handler også om at være den person du er født til at være, og gøre de drømme du har, til virkelighed.
Alt for mange mennesker vil hellere være en del af mængden, end de vil  stille sig frem og blive noget stort.
Alt for mange mennesker vil hellere leve med illusionen om sikkerhed, end tage nogle risici for at nå til deres personlige bjergtoppe. Så derfor bliver deres liv ved med at være "små" og anonyme.

Det er meningen at du skal stråle, og få det bedste frem i dig selv – at være autentisk.

Der er – i mine øjne – ikke en værre tanke, end at komme til enden af sit liv, for så at finde ud af at man har levet alle de andres liv.
Du skal leve efter dine egne værdier, dine passioner, og på dine egne betingelser.
På den måde kan du frigøre det enorme potentiale der ligger inden i dig. Det betyder ikke noget om de andre nedgør dig, tvivler på dig, eller gør grin med dig. Du vil være dig selv – helt igennem .

 
 
 
Kilde :  Jeppe Dam – Coach Academy

Sådan bliver du stresset

 

Stress. Glem de kloge råd et øjeblik.

Tænk i stedet for på alle de ting, du allerede gør og vend det på hovedet. Erfaringer. Det bugner med stresskurser og gode råd til, hvordan du kan komme af med den frygtede tilstand. En af de mere rutinerede stresscoachere har en lidt anden tilgang til det.
Når du skal af med den lille satan kaldet stress, så glem de kloge råd et øjeblik. Tænk i stedet for på alle de ting, du allerede gør og vend det på hovedet.
Det er Frank Hestehauges kur mod den frygtede tilstand efter mange års erfaring i firmaet Mindweiss, som i 17 år har udbudt stresskurser.
Her er lidt inspiration:

1.Skyd skylden for din stress på din chef, afdelingen, trafikken, bilen, opgaverne, dit skrivebord, din blære..
2.Læs dine mails hver femte minut, så du bliver afbrudt hele tiden..
3.Ha’ hele tiden mobilen tændt, også når du virkelig skal koncentrere dig, og når du er til møde..
4.Sørg for aldrig at gå rundt, løb.

5.Sørg for hele tiden at tage fat i den sidst indkomne opgave..
6.Skæld dig selv ud over alt det, du ikke når..
7.Undgå dybe vejrtrækninger..
8.Forestil dig din frokostpause og drop den, det er jo kun mad..
9.Tag arbejde med hjem hver dag, så du ikke har tid til at hygge med familien og børnene..
10.Lav så mange aftaler at du ikke kan nå dem..
 
Sørg for at 112 er kodet ind på din mobil, så du kun skal bruge ét tryk for at ringe op.

Copyright: Mindweiss/Frank Hestehauge

Guns don’t kill people, doctors do

FACTS TO PONDER:

(A) The number of physicians in the U.S. is 700,000

(B) Accidental deaths caused by Physicians per year are  120,000

(C) Accidental deaths per physician is  0.171.

Statistics courtesy of U.S. Dept of Health Human Services.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Now think about this:

Guns:

(A) The number of gun owners in the U.S. is 80,000,000.

(Yes, that’s 80 million..)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

(B) The number of accidental gun deaths per year, all age groups, is 1,500.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

(C) The number of accidental deaths per gun owner is

.000188

Statistics courtesy of the FBI

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

So, statistically, doctors are approximately

9,000 times more dangerous than gun owners.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Remember, "Guns don’t kill people, doctors do."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

FACT : NOT EVERYONE HAS A GUN,

BUT

ALMOST EVERYONE HAS AT LEAST ONE DOCTOR.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Please alert your friends to this alarming threat. We must ban doctors before this gets completely out of hand!!!!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Out of concern for the public at large,

We have withheld the statistics on

lawyers

for fear the shock would cause people to panic and seek

medical attention!

Hvordan man koger en frø levende

Jeg har ladet mig fortælle følgende pudsighed: Hvis man vil koge en levende frø i en gryde, uden at den springer op af vandet, så er der to måder – en rigtig og en forkert.

Lad os tage den forkerte først:

Bring vandet til kogepunktet og put frøen i vandet. Resultat: frøen kan føle det skoldende vand og vælger herefter klogt nok at forlade gryden inden den dør.

Og herefter den rigtige:

Put frøen i en gryde med koldt vand. Tænd herefter for blusset således at vandet bliver varmet langsomt op. Den langsomme opvarmning medfører, at frøen ikke lægger mærke til temperaturforskellen, hvorfor den frivilligt vælger at lade sig koge. Den lægger ganske enkelt ikke mærke til, at den er ved at dø, fordi ændringerne sker med små trin ad gangen!

Den ovenstående måde at koge frøer på er muligvis et falsum og under alle omstændigheder synd for frøen. Så hvorfor nu denne belæring i meningsløs fransk kogekunst? Du har sikkert gættet det.

Frøen, gryden, vandet og komfuret er en metafor på, hvordan mange af os enten bliver behandlet eller behandler andre i vores liv.

Jeg vælger at tolke symbolerne i opskriften som følger: Frøen er dig (eller mig for den sags skyld), gryden er dit arbejde, vandet dine arbejdsopgaver og komfuret kunne være din chef eller dine kolleger.

I tidernes morgen er du blevet ansat til dit arbejde, idet du var den der passede bedst til stillingen, og du valgte at sige ja til jobbet, idet det passede til dine krav og ønsker på daværende tidspunkt. Holder alle faktorerne stadig stik? Det gør de sjældent. Mange ting kan ændre sig, du kan ændre dig, din chef kan ændre sig, du kan få ny chef eller kolleger og rammerne for dit arbejde kan ændre sig (økonomi, tid, ressourcer, sted osv.)

Det jeg ofte oplever når jeg hjælper med at gennemgå en arbejdsplads for stressende faktorer er, at mange mennesker ikke længere har helt styr på, præcist hvad der er deres arbejdsopgave.

Når man snakker om arbejdsopgaver, så snakker man om ”Skal-opgaver” og ”Kan-opgaver”. Det er indlysende, at der er en klar forskel på disse opgaver. Den første type opgave er den slags opgave, som hele jobbet oprindeligt drejer sig om. Hvis du f.eks. er revisor, så skal der laves regnskaber, budgetter, holdes styr på folks bilag osv. Dette er ”Skal-opgaver”. ”Kan-opgaver” er derimod opgaver, der som oftest ikke indgår i din jobbeskrivelse. Dette kunne være opgaver som at stå for gavekassen, den årlige julefrokost, uddeling af intern post, vedligeholdelse af edb osv. Alt sammen opgaver der er kommet til efterhånden og som ikke indgik i den aftale, du indgik med arbejdsgiveren da du blev ansat. Opgaverne er sikkert vigtige nok, men problemet er, at de har en tendens til at udvikle sig fra at være ”Kan-opgaver” til at være ”Skal-opgaver”. Når du frivilligt har valgt at udføre en ”Kan-opgave” forventes det pludseligt af dig, at du altid udfører den. Opgaven har nu ændret karakter og er ofte gået fra at være en fornøjelse til at være en plage.

Udover ”Kan-opgavernes” uheldige udvikling, så sker der ofte også en kraftig tilgang af ”Skal-opgaver” i løbet af en årrække på et arbejde. Der kommer måske en ny og krævende chef, måske bliver der indført besparelser, der kræver forøget arbejdstempo eller måske kommer der nye overenskomster der kræver flere timer på arbejdet. Alle disse faktorer kommer selvfølgelig ikke på én gang. Nej. Både ”Kan-opgaverne” og ”Skal-opgaverne” kommer som regel snigende langsomt ind af bagdøren.

Og hermed er ringen sluttet og vi er tilbage med kogningen af frøer. Når jeg beder stressede medarbejdere om at kigge på deres ansættelsesaftale og på, hvilke arbejdsopgaver der engang indgik i deres arbejdsområde, så får mange sig et chok. I løbet af en årrække er arbejdsbyrden langsomt men sikkert steget, nogen gange til det dobbelte eller tredobbelte.

Disse medarbejdere er i gang med at blive kogt levende. Og det værste er, at man ikke lægger mærke til det i hverdagen. Måske beklager man sig lidt, når man får tildelt en ny arbejdsopgave. Men så lover chefen, at det kun er for en begrænset periode, og pludselig er det blevet til en fast del af dit arbejde, som du ikke kan slippe af med.

Det altgennemtrængende problem er selvfølgelig, hvis man ikke engang imellem tager sit arbejdstermometer og måler temperaturen på sit arbejde. Dette kan gøres på mange måder, og vi er lige nu i gang med at udvikle en meget avanceret stresstest i StressAkademiet, som kan bruges til netop dette. Men det vigtigste er, at du ca. én gang om året tager en føling på, hvordan dit arbejde har udviklet sig det sidste år.

Har du fået påtaget dig flere ”Kan-opgaver”? Er nogle af de gamle ”Kan-opgaver” blevet til ”Skal-opgaver”? Er chefen eller dine kolleger ved at skrue op for temperaturen for det vand du svømmer i?

Når du tager et temperatur-tjek minimum én gang pr. år, så sikrer du dig, at vandet aldrig bliver kogende varmt. Det er altid nemmest at aflægge sig opgaver, når de ikke er blevet for fasttømrede. Hvis det er tre måneder siden din chef gav dig en ny opgave, så kan du med rette prøve at få lavet arbejdsfordelingen om. Hvis du derimod har accepteret opgaven og udført den i de sidste fem år, så kan din chef sagtens påstå at det er ”din opgave”. Det bliver altså sværere og sværere at skrue ned for vandets temperatur jo længere tid du accepteret varmen.

I enkelte tilfælde kan de blive nødvendigt at gå til den sidste valgmulighed. Du har muligvis læst min artikel omkring de tre stressvalg. Det første valg er at acceptere situationen. Det vil sige acceptere, at du er ved at blive kogt.
Det andet stressvalg er at ændre situationen. Her snakker vi om at fralægge sig arbejdsopgaver og uddelegere ansvar. Dette svarer til langsom at skrue ned for temperaturen.
Det sidste stressvalg er at forlade situationen. Hvis du har et arbejde, hvor vandtemperaturen hastigt nærmer sig kogepunktet, og ingen er villige til at ændre på vandets mængde eller temperatur, så er det måske ved tide, at du hopper over i en anden gryde. Her snakker vi altså om at finde sig et nyt job. Jeg ved dette lyder nemmere end det ofte er, men hvis alternativet er at blive kogt levende hvad vælger du så?

Så mit råd til dig er følgende:

Tag et kig på dit arbejde, parforhold el.lign., hvor du er ved at nærme dig kogepunktet. Tænk engang over, hvad gryden, vandet, blusset og temperaturen symboliserer, og overvej hvilke ting du kan acceptere, hvilke du vil prøve at ændre og til sidst, hvilke ting du bliver nød til at forlade.

Når dette er sagt, mangler vi blot at tilføre krydderier, røre rundt et par gange, og voila, den kogte frø er nu klar til servering. Velbekomme!

 

Et magisk liv

 
Vejen til at skabe et magisk liv kommer indefra, og starter hos hovedpersonen i dit liv: DIG.
 
Den simpleste måde at finde magien frem i dit liv på er ganske enkelt at elske dig selv, helt og holdent. Selv om det er en gennemtærsket frase, så er det at elske sig selv ikke blot den mest simple vej til at få et magisk liv, det er måske også den eneste.
Og med at elske sig selv mener jeg ikke bare elske sig selv. Det skal virkelig menes og kunne mærkes.
 
Prøv at afsætte en time til dig selv, lige nu – hvis du har muligheden, og hvis ikke så snarest muligt.
Sæt dig rigtig godt til rette og mærk først og fremmest din krops rytme, dens varme og dit hjertes slag. Fokuser på din indånding og tænk tilbage til øjeblikket hvor du blev undfanget. Da du stadig primært bestod af celler og vand og en uendelig række mirakler gik i gang.
Her sidder du nu. Brug et par minutter på at værdsætte din krop, dit fysiske system, alt det du kan se og alt det, der bare foregår automatisk hver dag, hvert øjeblik i din krop. Alt dette er dig og i sig selv ren magi.
Undgå i hele denne øvelse at dømme dig selv. Øv dig i stedet på at tænke nye og mere objektive tanker. Se på dig selv som mennesket DIG, uden alle de historier og overbevisninger du almindeligvis måske tillægger dit selv. Det vil sige: Glem tanker som ’sådan er jeg’, ’jeg kan ikke’, ’jeg er ikke…’ osv.
 
Forestil dig at du sidder i et hjørne af dit liv og ser på dig selv:
 1. Hvad ser du?
 2. Hvad elsker du ved alt det, du ser?
 3. Hvordan kan du elske dig selv endnu mere?
 4. Hvordan kan du elske alt det, du ser?
Giv dig god tid til at se på dig selv og tænk på det enorme potentiale du er og har.
Spørg dig selv hvad der skal til for at du virkelig kan elske dig selv, for alt hvad du er, har været og vil blive. Og hvad skal der til for at skabe et magisk liv for dig selv?
 
Svarene på hvordan du skaber et magisk liv for dig selv, al den viden der skal til for at skabe dette magiske liv for netop dig findes inden i dig.
Nogle gange hjælper det bare at lytte til nogle af de gode råd, som vi går rundt og giver til alle andre. Tænk tilbage på bare de sidste tre ting du har sagt af et kærligt hjerte til venner, familie og kolleger og se, om det ikke også virker på dig.
 
Husk på: Alt, hvad der er sket, er sket. Og alt, hvad der vil ske, sker. Det eneste, vi som mennesker kan kontrollere, er, hvordan vi forholder os til den virkelighed, som vi møder hver dag. Derfor kan dit liv være magisk nu, i dag og altid. Livet er en rutsjebane ind i mellem, nogle gange går det op og andre gange nedad. Jo mere du elsker dig selv i nuet og holder fast i, at dit magiske liv ikke er afhængigt at rutsjeturene, jo mere kærlighed vil fylde dit liv.
 
 

af Sofia Manning  www.sofiamanning.com

Prioriteringsskemaet er et simpelt værktøj til at planlægge og få overblik ud fra.

 

Prioriteringsskemaet er et simpelt værktøj til at planlægge og få overblik ud fra. Skemaet kan bruges til at få et hurtigt overblik over opgaverne hos enkeltpersoner eller i grupper.

Overblikket giver mulighed for at omprioritere og fordele opgaver på en mere hensigtsmæssig måde så der undgås stress, flaskehalse osv.

Med udgangspunkt i en opgaveliste kan man ud fra de to dimensioner i skemaet (Haster og Vigtigt) anvende 4 enkle beslutningsregler, så man enten:

 • løser opgaven nu,
 • delegerer den,
 • udskyder den eller
 • dropper den.

Man kan også bruge skemaet til at vurdere hvordan man rent faktisk bruger sin tid og hvad man gør ved de opgaver, der kommer ind:

 • bruger man tiden på at løse opgaverne,
 • give dem videre
 • genforhandle deadlines osv?

Oplever man stress hos sig selv eller andre, eller der er kolleger, som ikke har nok at lave, kan skemaet også bruges til at omfordele og omprioritere opgaverne ud fra.

 

Hvordan bruges skemaet?

Overvej hvad tiden går med. Hvis de fleste opgaver løses som Haster/Vigtigt kan der opstå flaskehalse i afdelingen og risiko for at blive ramt af stress, og flere opgaver bør derfor delegeres. Det kan også være nødvendigt at blive bedre til at planlægge og prioritere.

Bed dine kolleger om at lave øvelsen for deres egne opgaver og tal med dem om planlægning, prioritering mv.

Sørg for at forklare skemaet inden andre udfylder det, og giv tid til at det bliver udfyldt ordentligt. Eventuelt kan det være en hjælp at have kalenderen ved hånden, så man f.eks. kan se hvad tiden den sidste dag, uge eller måned er gået med.

Det tager kun nogle minutter at udfylde et prioriteringsskema. Laves øvelsen af flere personer bør der imidlertid sættes tid af til at tale om, hvad der evt. kan gøres anderledes i gruppen for at arbejdet kan glide lettere

Følg hjertet!


 

Hvad ville du gøre hvis du havde et år tilbage at leve i?

Afsæt en god rum tid til at besvare følgende spørgsmål – fra hjertet.

Forestil dig at du kun havde et år tilbage at leve i.

 • Hvad ville du gøre?
   
 • Hvordan, og sammen med hvem ville du tilbringe det år?
   
 • Hvad ville du være sikker på at få sagt – og til hvem?
   
 • Hvad ville du gøre eller ikke gøre?
   
 • Hvad skulle være overskriften på dit sidste år?
   
 • Hvad ville du være taknemmelig over?

Ofte har uhelbredeligt syge mennesker eller folk som har haft døden tæt inde på kroppen, en stor lyst til livet og følger deres hjerte kompromisløst.

Når jeg ind i mellem føler mig mismodig eller utilfreds i livet, behøver jeg blot at tænke på døden i ganske kort tid – at jeg en skønne dag, i uvis fremtid, skal herfra – før jeg bliver meget motiveret og kommer oven på igen.

For heldigvis behøver vi ikke at skulle se døden øjnene, i fysisk forstand, for at leve vores liv fuldt ud – og følge vores hjerter.

Ved at spørge os selv, hvad vi ville gøre, hvis vi kun havde et år tilbage eller én dag at leve i, får vi adgang til vores dybereliggende behov, hvor hjertet råder og fortæller dig, hvad der er sandt for dig.

Når du har besvaret ovenstående eller startet den proces, som det kan være at åbne hjertet, er jeg sikker på at svaret, hvis du følger det eller fører bare en lille del af det ud i livet, kan være med til at gøre en stor forskel for dig selv og andre.

Uanset er det at følge hjertet at være dig selv og gøre det som er sandt for dig.
I sig selv en både krævende opgave – og nok én af de sværeste, men mest simple.

Åbn dit hjerte! Og inviter livet indenfor.

Hvad ville du gøre, hvis du blot havde et år eller en dag tilbage?

Hvorfor gør du det ikke bare…?

 

 

Kilde : Sofia Manning på www.sofiamanning.com

Kan din chef klare testen?

 

 

Er din overordnede bare drømmechefen, eller begår han/hun nogle af de klassiske chef-synder?

En undersøgelse blandt flere end 900 lønmodtagere gør det muligt for HR-konsulentfirmaet Development dimensions Int. at lave en liste med de 10 værste måder, en chef kan te sig på, skriver CNN Money. Det blev til:

 • Prøver for ihærdigt at være ven med alle
 • Blander sig i detaljer
 • Ignorerer konflikter
 • Arrogant
 • Ubeslutsom
 • Impulsiv
 • Kan ikke delegere
 • Utålmodig
 • Stædig
 • Uprofessionel

Undersøgelsen er også brugt til at lave en ønskeseddel for, hvordan chefen bør være. Her er de øverste på listen:

 • Tillid til de ansatte
 • Ærlig
 • Store evner til teambuilding
 • God coach
 • Evner at sige ”nej”
 • Har et bredt perspektiv
 • Tålmodig
 • Evner at træffe beslutninger

70 pct. af de 34-45 årige medvirkende i undersøgelsen foretrækker at have en mandlig chef.

Flere mandlige end kvindelige ledere bliver i undersøgelsen beskyldt for at mangle gode leder-egenskaber.