Dette personlighedstræk kan være grunden til, at du er stresset

»Når selvværdet er lavt, vil du være tilbøjelig til at præstere for at få ros og være på hele tiden, for at andre skal kunne lide dig. Du vil søge bekræftelse, accept og kærlighed fra andre hele tiden,« siger psykoterapeut Anne-Grete Hav Hermansen. Foto: Arkivfoto

»Når selvværdet er lavt, vil du være tilbøjelig til at præstere for at få ros og være på hele tiden, for at andre skal kunne lide dig. Du vil søge bekræftelse, accept og kærlighed fra andre hele tiden,« siger psykoterapeut Anne-Grete Hav Hermansen.

 

Af Tilde Mariann Broge-Starck, altfordamerne.dk

Det er nærmere reglen end undtagelsen, at vi kender en, har en kollega, eller måske endda selv har været ramt af stress. Årsagerne til en stressbelastning kan være mange. For nogle handler det om at lære at prioritere og sige ‘pyt’, når alle opgaverne på to do-listen ikke er løst inden fyraften. For andre kan det handle om et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Men for de fleste handler det ifølge en ekspert på området om dårligt selvværd.

Anne-Grete Hav Hermansen er forfatter til bogen “Hvad er du værd?” om selvværd og selvtillid. Derudover er hun psykoterapeut og coach ved Alfa-Omega Instituttet. Her oplever hun, at selvværdet ofte er det egentlige problem hos de klienter, der kommer til hende med stress.

LÆS OGSÅ: 9 oversete tegn på, at du har stress

»Når selvværdet er lavt, vil du være tilbøjelig til at præstere for at få ros og være på hele tiden, for at andre skal kunne lide dig. Du vil søge bekræftelse, accept og kærlighed fra andre hele tiden,« siger psykoterapeuten.

»Det er i sig selv stressende, for så har du travlt med at gøre det godt hele tiden og gøre det næsten bedre end godt for at sørge for at få ros frem for kritik.«

En spand med huller i

I sin bog sammenligner Anne-Grete Hav Hermansen selvværdet med en spand. Er dit selvværd dårligt, er spanden fyldt med huller, så den hurtig bliver tom. For at undgå den følelse af tomhed, vil du hver dag forsøge at fylde den igen med anerkendelse fra andre for at få en god følelse, men den vil igen løbe ud af hullerne. På den måde bliver det en evig jagt på anerkendelse for at føle sig godt tilpas.

»Jeg oplever, at lavt selvværd er en folkesygdom. Det er et fåtal, jeg har mødt, hvor selvværdet har været helt i orden,« fortæller hun.

LÆS OGSÅ: Derfor har du svært ved at erkende, at du har stress

Ifølge hende kan det både skyldes traumatiserende oplevelser i barndommen: f.eks overgreb, mobning eller svigt, som vi tager til os i en sådan grad, at du kommer til at føle, det er dig, der er noget galt med. Derudover kan det skyldes, at du ofte er blevet mødt med kritik og bebrejdelser fra dine forældre, kammerater og andre, hvilket stadig i dag kan få dig til at føle dig forkert, hvis du ikke høster anerkendelse og kærlighed fra familie, venner og kollegaer.

»Hvis selvværdet er i orden, og du hviler i dig selv og respekterer dig selv og dine grænser, så vil du ikke finde dig i de omstændigheder, der gør, at man bliver stresset,« siger psykoterapeuten, der tidligere har givet råd til, hvordan du får et bedre selvværd hos ALTfordamerne.dk. Læs rådene her.

En ond cirkel

Hvad der gør ondt værre er, at stress kan give endnu dårligere selvværd. Det bider sig selv i halen.

»Stress kan gå yderligere ud over selvværdet, for så bliver man selvbebrejdende over, at man er stresset. Man mener, man burde have overskud og overblik og kunne klare alt muligt, og når man ikke kan det, går det yderligere ud over selvværdet.«

LÆS OGSÅ: 12 gode råd mod stress i hverdagen

Hos fagforeningen HK oplever man også, at der kan være en sammenhæng mellem stress og lavt selvværd.

»Vi oplever, at det første man ser hos personer, der ellers har fungeret rigtig godt, og har været udsat for stress i en periode, er, at det også går ud over deres selvværd,« fortæller Heidi Lisette Bille, der er arbejdsmiljøkonsulent hos HK/Privat.

»Stressede situationer kan have indflydelse på, hvor godt du tænker om dig selv, og hvor godt du præsterer både i arbejdslivet men også privat,« siger hun.

LÆS OGSÅ: Sådan vender du tilbage til jobbet efter stress

Ifølge HK/Privat handler det om, at de krav, der er til dig som medarbejder, skal være passende. Og så er det nødvendigt med god feedback fra både kollegaer og ledere.

»På den måde skaber man tryghed omkring den arbejdssituation, man har med at gøre. Rolleklarhed gør, at man ved, hvornår har man gjort arbejdet godt nok,« siger arbejdsmiljøkonsulenten.

Leder afsløring: 6 tegn på usikkerhed

 

Bedrevidende, konfliktsky eller ondskabsfuld. Usikkerhed hos en leder kan vise sig på flere måder og kan give alvorlige problemer for lederen selv og for medarbejderne. Læs om seks tegn på usikkerhed hos ledere og om, hvordan du tackler din usikkerhed.

Af Tine Søby, Lederweb.dk

Ofte bunder ubetænksomhed eller grov opførsel fra lederens side i usikkerhed snarere end ondskabsfuldhed. Selvom det er utilsigtet, kan det have store konsekvenser for medarbejderen og for lederen selv. Ledelsesekspert Dolly Daskal peger på følgende seks tegn på, at en leder er usikker:

usikker leder (2) kopi

1. Prøver at virke alvidende

Usikre ledere er bange for at fremstå ubetydelige eller inkompetente. Derfor overkompenserer de ofte ved at prøve at virke alvidende. De stiller sjældent spørgsmål – og når de gør, venter de sjældent på et svar.

Læs resten her : http://www.lederweb.dk/dig-selv/lederrollen/artikel/115575/7-tegn-pa-at-du-er-usikker-som-leder

2. Hjælper ikke andre til at få succes

Usikre ledere understøtter og udvikler ikke deres medarbejdere af frygt for, at medarbejderne skal blive klogere og bedre end dem. De bliver især usikre, hvis en medarbejder i deres afdeling får offentlig ros eller anerkendelse, hvor de ikke selv bliver nævnt.

Som leder er det din opgave at ophøje dit team og din medarbejderstab og fejre dine medarbejderes succeser. Sæt medarbejdernes behov før dine egne, og gør alt, hvad du kan, for at hjælpe dem med at nå deres mål. I sidste ende vil deres succes skinne tilbage på dig.

Læs resten her : http://www.lederweb.dk/dig-selv/lederrollen/artikel/115575/7-tegn-pa-at-du-er-usikker-som-leder

3. Undgår udfordringer

En usikker leder undgår at tage chancer. Det skyldes, at lederen mangler selvtillid og ikke tror på, at hun kan lykkes med noget. Behovet for at have kontrol gør også, at den usikre leder ikke deler information og går i forsvarsposition, når der kommer forandringer og nye udfordringer.

Læs resten her : http://www.lederweb.dk/dig-selv/lederrollen/artikel/115575/7-tegn-pa-at-du-er-usikker-som-leder

4. Bagtaler andre

En usikker leder er optaget af at opnå respekt fra andre. Nogle gange endda ved at bagtale andre for at sætte sig selv i et bedre lys. Selvom det på kort sigt kan give følelsen af en større respekt for den usikre leder, vil det give bagslag i det lange løb. Medarbejdere og kollegaer mister tilliden til lederen og ser vedkommende som illoyal.

Vil du styrke medarbejdernes tillid til dig, er der her fem væsentlige skridt på vejen.

5. Holder andre på afstand

Medarbejdere, chefer og samarbejdspartnere kommer ikke tæt på en usikker leder. Lederen har nemlig tendens til at holde en sikkerhedsafstand for at undgå, at hendes oplevede utilstrækkeligheder bliver opdaget. De vælger derfor at holde sig mere for sig selv og er mindre villige til at tale om personlige emner.

Læs resten her : http://www.lederweb.dk/dig-selv/lederrollen/artikel/115575/7-tegn-pa-at-du-er-usikker-som-leder

6. Er konfliktsky

Usikre ledere ønsker ikke konflikter og vil gerne være vellidte. De undgår derfor ofte konflikter og ømtålelige emner af frygt for, at nogen vil være uenige og ikke længere vil kunne lide dem. Men konflikter er dræbende for arbejdsklimaet, hvis ikke de bliver håndteret konstruktivt og gerne tidligt.

 

Læs resten her : http://www.lederweb.dk/dig-selv/lederrollen/artikel/115575/7-tegn-pa-at-du-er-usikker-som-leder

 
Artiklen er frit oversat og redigeret fra Inc.com: The Naked Truth: How to Uncover an Insecure Leader. Læs originalartiklen her.

 

Læs mere:

Er du også bange for at de gennemskuer dig?

Advarsel: 8 ledelsessygdomme der skader samarbejdet

Find alle artikler om lederrollen på Lederweb her

4 tips til at tøjle din stædighed

Holder du altid fast i dine idéer og insisterer på dine standpunkter? Og bliver du vred, frustreret eller utålmodig, når nogen forsøger at overbevise dig om, at du ikke har ret? Så er du måske for stædig. Læs her, hvordan du tøjler din stædighed, så den ikke spænder ben for, at du træffer gode beslutninger.

 

Billedresultat for stædig

 Af Tine Søby, Lederweb.dk

At være stædig er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Men hvis du holder på dit standpunkt af de forkerte årsager og ikke vil give dig, bliver det sværere at træffe de bedste beslutninger. Her er fire strategier, du kan bruge til at sikre, at din stædighed ikke spænder ben for dig:

Lyt og forstå Lyt til den, du taler med. I stedet for at lukke en samtale ned med det samme skal du forsøge at forstå modpartens idé og argument.  Læs mere her : http://www.lederweb.dk/dig-selv/lederrollen/artikel/117224/4-tips-til-at-tojle-din-stadighed
Læs mere om at blive bedre til at lytte her..

 

Vær åben Meget stædige mennesker tror ofte, at der er én rigtig fremgangsmåde. Resultatet er, at de urokkeligt holder fast i deres egne måder at gøre tingene på. Læs mere her : http://www.lederweb.dk/dig-selv/lederrollen/artikel/117224/4-tips-til-at-tojle-din-stadighed

Læs mere om, hvordan du inviterer dine medarbejdere ind i dit ledelsesrum her.

 

Indrøm, når du tager fejl At være overbevist om, at du har ret, er én ting. At  blive ved med at insistere, når du ved, at du tager fejl, kan ikke undskyldes. Læs mere her : http://www.lederweb.dk/dig-selv/lederrollen/artikel/117224/4-tips-til-at-tojle-din-stadighed
Læs mere om, hvordan du som leder træder i karakter her.

 

Beslut, hvad du kan leve med At være for stædig kan blive en vane. Det kan være beundringsværdigt at holde fast i sit eget standpunkt, men er ikke hensigtsmæssigt i alle situationer. Læs mere her : http://www.lederweb.dk/dig-selv/lederrollen/artikel/117224/4-tips-til-at-tojle-din-stadighed
Læs mere om, hvordan du vælger de rigtige kampe .

Artiklen er frit oversat og redigeret fra Harvard Business Review: Signs That You’re Being Too Stubborn.

Læs mere:

Lyt!

Tal samarbejdet frem

5 tips til at forbedre samtalen